Please select a page template in page properties.

Trvalé teplo. S obnoviteľnými energiami.

Tepelné čerpadlá premieňajú tepelnú energiu uloženú v prostredí na teplo namiesto spaľovania plynu alebo oleja. Ako zdroje tepla slúžia vzduch, zem a voda. Solárna energia je obzvlášť vhodná na ohrev pitnej vody a na podporu dodávok tepla pre vykurovanie - ideálny regeneratívny doplnok pre tepelné čerpadlá ako aj pre kondenzačné systémy.

Ekologické a úsporné: Regeneratívne vykurovanie.

Tepelné čerpadlá. Úsporné, efektívne, tiché.

Tepelné čerpadlá Weishaupt patria k najefektívnejším a najtichším tepelným čerpadlám na trhu. Či sa už teplo získava zo vzduchu, zeme alebo podzemnej vody - vždy si môžete byť istí, že váš systém bude fungovať hospodárne a absolútne spoľahlivo.

Výhody produktu

 • Udržateľné získavanie tepla zo zeme, vody alebo vzduchu
 • Efektívne a hospodárne
 • Tichá prevádzka

Tepelné čerpadlo. Stručne vysvetlené.

Tepelné čerpadlo absorbuje energiu z prostredia - zo vzduchu, zeme alebo podzemnej vody - cez výmenník tepla a odovzdáva túto energiu chladivu v chladivovom okruhu. Tým sa chladivo zohreje a odparí a preto sa tento výmenník tepla nazýva výparník (1). V parnom skupenstve sa tlak chladiva zvyšuje využitím elektrickej energie pomocou kompresora (2), to znamená stláča sa. Takto sa opäť zvýši teplota chladiva. Chladivo odovzdáva toto teplo cez výmenník tepla do vykurovacieho okruhu. Tento výmenník tepla sa nazýva kondenzátor (3), pretože hlavná časť prenesenej energie sa získava kondenzáciou. Teraz kvapalné, chladnejšie a ešte stále stlačené chladivo expanduje cez expanzný ventil (4) a je vedené na stranu prijímania tepla. Tým sa proces chladivového okruhu uzavrie a znova sa spustí.

 

Solárne systémy. Využívajú silu slnka.

Solárne kolektory Weishaupt sú ideálne na doplnenie kondenzačných systémov a tepelných čerpadiel. Kolektory sú robustné a odolné voči poveternostným vplyvom. Sú vhodné ako na ohrev pitnej vody, tak aj na podporu vykurovania. Pomocou kombinovaného systému pre podporu vykurovania prípadne pre ohrev pitnej vody možno ušetriť až 30 % ročnej spotreby paliva.

Výhody produktu
 • Využitie slnka ako bezplatného zdroja energie
 • Prevzatie ohrevu pitnej vody a podpory vykurovania
 • Robustné a odolné voči poveternostným vplyvom

Tepelné čerpadlá. Úsporné, efektívne, tiché.

Tepelné čerpadlá Weishaupt patria k najefektívnejším a najtichším tepelným čerpadlám na trhu. Či sa už teplo získava zo vzduchu, zeme alebo podzemnej vody - vždy si môžete byť istí, že váš systém bude fungovať hospodárne a absolútne spoľahlivo.

Výhody produktu

 • Udržateľné získavanie tepla zo zeme, vody alebo vzduchu
 • Efektívne a hospodárne
 • Tichá prevádzka

Tepelné čerpadlo. Stručne vysvetlené.

Tepelné čerpadlo absorbuje energiu z prostredia - zo vzduchu, zeme alebo podzemnej vody - cez výmenník tepla a odovzdáva túto energiu chladivu v chladivovom okruhu. Tým sa chladivo zohreje a odparí a preto sa tento výmenník tepla nazýva výparník (1). V parnom skupenstve sa tlak chladiva zvyšuje využitím elektrickej energie pomocou kompresora (2), to znamená stláča sa. Takto sa opäť zvýši teplota chladiva. Chladivo odovzdáva toto teplo cez výmenník tepla do vykurovacieho okruhu. Tento výmenník tepla sa nazýva kondenzátor (3), pretože hlavná časť prenesenej energie sa získava kondenzáciou. Teraz kvapalné, chladnejšie a ešte stále stlačené chladivo expanduje cez expanzný ventil (4) a je vedené na stranu prijímania tepla. Tým sa proces chladivového okruhu uzavrie a znova sa spustí.

 

Solárne systémy. Využívajú silu slnka.

Solárne kolektory Weishaupt sú ideálne na doplnenie kondenzačných systémov a tepelných čerpadiel. Kolektory sú robustné a odolné voči poveternostným vplyvom. Sú vhodné ako na ohrev pitnej vody, tak aj na podporu vykurovania. Pomocou kombinovaného systému pre podporu vykurovania prípadne pre ohrev pitnej vody možno ušetriť až 30 % ročnej spotreby paliva.

Výhody produktu
 • Využitie slnka ako bezplatného zdroja energie
 • Prevzatie ohrevu pitnej vody a podpory vykurovania
 • Robustné a odolné voči poveternostným vplyvom
Up