Please select a page template in page properties.

Kúriť regeneratívne. Silou slnka.

Veľké solárne systémy Weishaupt WTS-F2.

Typová rada WTS-F2 je tiež ideálna pre objekty s vysokou potrebou teplej vody, ako sú napr. hotely, športové zariadenia, bytové domy, rezidencie seniorov atď., ako aj pre podporu vykurovania.

.
Úspora energie
Vysoká energetická účinnosť

Viacnásobná vrstva Mirotherm využíva pre získavanie tepla okrem priameho slnečného žiarenia aj difúzne žiarenie.

Prednosti zariadenia
Stabilné a odolné voči poveternostným vplyvom

Vysokú stabilitu zabezpečuje zváraný hliníkový rám odolný voči poveternostným vplyvom v spojení s hliníkovou zadnou stenou a trvalo elasticky lepeným solárnym sklom.

Teplotne stále

V letných mesiacoch, najmä vo veľkých kolektorových poliach, sa vyskytujú relatívne vysoké teploty systému. Weishaupt preto používa pri spájaní kolektorov špeciálne kompenzátory, aby sa vyrovnala teplotná dilatácia materiálov.

Inštalácia
Všestranné použitie

Nivelačné lišty a nastaviteľné strešné kotvy umožňujú prispôsobenie solárneho poľa na rôzne podklady, tvary striech a formáty strešnej krytiny.

Sofistikovaná hydraulika

Integrované hydraulické zberné vedenia umožňujú hydraulické spojenie až desiatich kolektorov v jednej rade.

Informačný materiál. Podrobný, rozsiahly, zaujímavý.

Informationsmaterial Magazin

Veľké solárne systémy Weishaupt

Model

Plocha brutto
Šírka
Dĺžka
Výška
Hmotnosť

Solár KEYMARK (DIN CERTCO)
Model

Plocha brutto
Šírka
Dĺžka
Výška
Hmotnosť

Solár KEYMARK (DIN CERTCO)
WTS-F2 K5

2,51
1 212,0 mm
2 070,0 mm
65,0 mm
34,000 kg

WTS-F2 K6

2,51
1 212,0 mm
2 070,0 mm
65,0 mm
34,000 kg

Vaše otázky.Naše odpovede k téme solár.

Existujú programy financovania solárnej tepelnej energie?

 

Rodinné a bytové domy sa môžu od roku 2019 uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam II.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.

V rámci projektu Zelená domácnostiam II je možné získať podporu na inštaláciu slnečných tepelných kolektorov, ktoré slúžia na prípravu teplej vody a podporu vykurovania. Podporované sú inštalácie kolektorov s priemernou plochou cca. 5 m², čo predstavuje dostatočný inštalovaný tepelný výkon na prípravu teplej vody pre bežnú domácnosť v rodinnom dome. Viac na www.zelenadomacnostiam.sk

 

Aké sú najlepšie spôsoby použitia solárneho systému Weishaupt?

Sú dva rôzne spôsoby použitia solárneho systému Weishaupt.

  1. Pre podporu ohrevu teplej vody: pre dobrý solárny výnos je optimálna presná orientácia kolektorovej plochy na juh pri sklone strechy 45 stupňov. Obidve požiadavky súčasne však môžu byť splnené len v zriedkavých prípadoch. Odchýlky sa kompenzujú zväčšením kolektorovej plochy.
  2. Pre podporu vykurovania: pre solárny systém s dodatočnou podporou vykurovania je potrebný samostatný návrh veľkosti kolektorov a solárneho zásobníka. Kvôli väčšej potrebe tepla v dôsledku dodatočnej podpory vykurovania sú kolektorové pole a solárny zásobník dimenzované väčšie. Z toho vyplýva solárny stupeň krytia pre vykurovanie a teplú vodu až do 30 %, čo znamená, že náklady na vykurovanie sa môžu znížiť až o 30%.

Špecializované firmy na produkty Weishaupt. Rýchlo hľadať. Jednoducho nájsť.

Špecializované firmy na produkty Weishaupt. Rýchlo hľadať. Jednoducho nájsť.

Pobočky pre produkty Weishaupt. Rýchlo hľadať. Jednoducho nájsť.

Prosím vyberte miesto.

Použiť moju polohu
Back
Výsledky vyhľadávania Výsledok vyhľadávania Žiadne výsledky
Načítavajú sa výsledky

Nájdite pobočku, v ktorej pôsobnosti sa nachádzate:

Up