Please select a page template in page properties.

Ohrev pitnej vody, uchovanie energie. So systémami zásobníkov a pitnej vody.

Svoj vykurovací systém môžete optimálne doplniť systémami zásobníkov a pitnej vody Weishaupt. Zásobníky pitnej vody a systémy pitnej vody ohrievajú vodu pre komfortné použitie v domácnosti. Energetické zásobníky sústreďujú, stratifikujú a distribuujú teplo vyrobené z rôznych zdrojov energie (napr. kondenzačné systémy, tepelné čerpadlá alebo slnečné kolektory) podľa ekonomických princípov. A tým vytvárajú zásobu energie pre využitie podľa potreby pri celkovom zásobovaní objektu teplom.

Doplnenie vykurovania. Inteligentné a ekonomické.

Systémy zásobníkov Voda a teplo v zásobe.

Systémy zásobníkov Weishaupt zvyčajne fungujú ako srdce distribúcie a riadenia energie, ako aj zásobovania teplou vodou. Energetické zásobníky preberajú tepelný manažment naakumulovanej energie a zabezpečujú efektívne využitie vyrobeného tepla.

Prednosti produktu

 • Tepelné straty znížené na minimum
 • Vysoká energetická účinnosť
 • Kompaktná, priestorovo úsporná konštrukcia
 • Atraktívny dizajn

Systémy pre pitnú vodu. Ekonomické a hygienické.

Systémy pitnej vody Weishaupt sú optimálne vhodné pre kombináciu s vykurovacími systémami Weishaupt. Centrálne a decentrálne systémy pitnej vody Weishaupt spĺňajú vysoké požiadavky na hygienickú prípravu teplej vody. Možnosti využitia sú od jednogeneračných domov cez viacgeneračné domy až po bytové komplexy. Systémy pitnej vody Weishaupt sa tiež používajú vo verejných zariadeniach a v súlade s nariadením o pitnej vode.

Prednosti produktov

 • Hygienické dodávky vody bez skladovania
 • Decentrálny a centrálny ohrev čerstvej vody
 • Kompaktné riešenie pripravené pre inštaláciu
 • Bezproblémové dodržiavanie nariadenia o pitnej vode

Systémy zásobníkov Voda a teplo v zásobe.

Systémy zásobníkov Weishaupt zvyčajne fungujú ako srdce distribúcie a riadenia energie, ako aj zásobovania teplou vodou. Energetické zásobníky preberajú tepelný manažment naakumulovanej energie a zabezpečujú efektívne využitie vyrobeného tepla.

Prednosti produktu

 • Tepelné straty znížené na minimum
 • Vysoká energetická účinnosť
 • Kompaktná, priestorovo úsporná konštrukcia
 • Atraktívny dizajn

Systémy pre pitnú vodu. Ekonomické a hygienické.

Systémy pitnej vody Weishaupt sú optimálne vhodné pre kombináciu s vykurovacími systémami Weishaupt. Centrálne a decentrálne systémy pitnej vody Weishaupt spĺňajú vysoké požiadavky na hygienickú prípravu teplej vody. Možnosti využitia sú od jednogeneračných domov cez viacgeneračné domy až po bytové komplexy. Systémy pitnej vody Weishaupt sa tiež používajú vo verejných zariadeniach a v súlade s nariadením o pitnej vode.

Prednosti produktov

 • Hygienické dodávky vody bez skladovania
 • Decentrálny a centrálny ohrev čerstvej vody
 • Kompaktné riešenie pripravené pre inštaláciu
 • Bezproblémové dodržiavanie nariadenia o pitnej vode
Up