Please select a page template in page properties.

Ochrana údajov

Informácie o ochrane údajov pre zmluvných partnerov ako aj pre zamestnancov a uchádzačov ponúkame ako súbory PDF na stiahnutie:

Nasledujúca časť sa týka webovej stránky.

Prehlásenie o ochrane údajov spoločnosti Max Weishaupt GmbH - webová stránka

Sme radi, že navštevujete naše internetové stránky a ďakujeme za Váš záujem o našu spoločnosť a naše produkty. Ochrana vášho súkromia pri používaní našich webových stránok je pre nás dôležitá. Preto vezmite prosím na vedomie nasledovné informácie:

1 Ktoré údaje spracovávame, ako dlho a za akým účelom

1.1 Používanie webovej stránky na informačné účely

Rozsah spracovania.
Ak používate našu webovú stránku iba na informačné účely, t. j. ak nám neposkytujete žiadne ďalšie informácie, ale iba vyvolávate a čítate obsahy, zbierame iba tie osobné údaje, ktoré váš prehliadač prenáša na náš server. Pri návšteve našej webovej stránky sú to nasledujúce údaje: IP adresa, dátum a čas dopytu, rozdiel v časovom pásme voči greenwichskému času (GMT), obsah požiadavky (konkrétna stránka), stav prístupu / stavový kód HTTP, množstvo prenesených údajov, webová stránka z ktorej požiadavka pochádza, prehliadač, operačný systém, jazyk a verzia softvéru prehliadača.

Účel a právny základ.
Spracovanie slúži na to, aby bolo technicky možné získať prístup na webovú stránku a aby sa zaistila stabilita a bezpečnosť. Právnym základom spracovania je ochrana našich oprávnených záujmov. Vo vyššie uvedených cieľoch spočíva aj náš oprávnený záujem na spracovaní údajov.

Trvanie uloženia.
Údaje sú odstránené, akonáhle už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V prípade zhromažďovania údajov za účelom poskytnutia webovej stránky je to prípad, keď sa príslušná komunikácia skončila. IP adresy uchovávame sedem dní.

1.2 Sťahovanie materiálov (príručky, informačné brožúry atď.)

Ak si chcete z našej stránky stiahnuť príručky, informačné brožúry alebo iný obsah, platí odstavec 1.1.

1.3 Kontaktovanie / objednanie informačného materiálu

Rozsah spracovania.
Na našej internetovej stránke ponúkame formuláre, pomocou ktorých nás môžete elektronicky kontaktovať, objednať informačný materiál alebo požiadať o bezplatné poradenstvo. V takom prípade sú údaje, ktoré boli vložené vo formulári, prenesené k nám a spracované. Sú to: firma, oslovenie, meno, priezvisko, ulica, číslo domu, PSČ, mesto, e-mailová adresa, predvoľba, telefón, informácia o akú tepelnú techniku máte záujem a pole, do ktorého môžete pridať komentáre. V prípade žiadosti o konzultáciu je namiesto záujmu o tepelnú techniku ​​požadované sériové číslo vášho systému Weishaupt a vec. Pritom sú povinné nasledovné polia: priezvisko/meno, ulica/PSČ/mesto, e-mailová adresa. Ak je správa odoslaná prostredníctvom kontaktného formulára, ďalšie údaje budú spracované podľa odstavca 1.1. Môžete s nami samozrejme komunikovať aj prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy. V takom prípade sú spracovávané osobné údaje, ktoré sú prenášané prostredníctvom e-mailu. K Vašim údajom majú prístup iba osoby oprávnené v rámci skupiny Weishaupt a ich zástupcovia (zmluvní obchodní pracovníci).

Účel a právny základ.
Údaje sú spracovávané výlučne pre umožnenie spracovania vašej požiadavky v rámci skupiny Weishaupt a prostredníctvom jej zástupcov (zmluvní obchodní pracovníci). Získané údaje sa spracúvajú na základe nášho oprávneného záujmu. Vo vyššie uvedenom účele spočíva aj náš oprávnený záujem na spracovaní údajov. Vašu požiadavku je možné spracovať aj na základe začatia alebo vykonania zmluvného vzťahu.

Trvanie uloženia.
Údaje uvedené v tomto pododdiele sú odstránené, akonáhle už nie sú potrebné pre dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. To je prípad, keď je príslušný proces ukončený. Proces je ukončený vtedy, keď bola Vaša požiadavka vybavená, napr. zodpovedaním Vašich otázok.

1.4 Kalkulačka pre výpočet sezónnych výkonových čísel

Rozsah spracovania.
Na našej internetovej stránke vám ponúkame formulár, pomocou ktorého môžete vypočítať takzvané sezónne výkonové čísla. Túto aplikáciu poskytuje nemecká asociácia tepelných čerpadiel (BWP). V takom prípade sa údaje zadané vo formulári prenesú do BWP a tam sa spracujú. Sú to: meno, PSČ, mesto, ulica, číslo domu, medzná vykurovacia teplota, výstupná teplota a teplota spiatočky, zdroj tepla, prevádzkový režim, teplá voda (podiel: % z celkovej potreby tepla) a výrobca. Polia označené hviezdičkou sú povinné. Ak je správa odoslaná prostredníctvom kontaktného formulára, budú spracované nasledujúce ďalšie údaje: IP adresa užívateľa, dátum a čas.
Údaje je možné v prípade potreby preniesť pomocou tlačidiel priamo do webovej služby Bafa.

Účel a právny základ
Údaje sa používajú výlučne na umožnenie výpočtu sezónnych výkonových čísel. Právnym základom pre spracovanie údajov je náš oprávnený záujem. Oprávneným záujmom je tu nepriama podpora predaja našich výrobkov a podpora užívateľa pri uchádzaní sa o financovanie.

Trvanie uloženia
Údaje uvedené v tomto pododdiele sú odstránené, akonáhle už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. To je prípad, keď bol vykonaný výpočet a webová stránka je následne zatvorená.

 

1.5 Cookies

Rozsah spracovania.
Naša webová stránka využíva iba technicky nevyhnutné súbory cookie. Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača internetovým prehliadačom. Súbor cookie obsahuje reťazec znakov, ktoré umožňujú jednoznačnú identifikáciu Vášho prehliadača pri ďalšej návšteve webovej stránky. Niektoré prvky našej internetovej stránky vyžadujú, aby bolo možné volajúci prehliadač identifikovať aj po zmene stránok. Pred stiahnutím určitých obsahov z našich databáz musíme napríklad vedieť zaznamenať, či ste súhlasili s našimi užívateľskými podmienkami. V súboroch cookie sú ukladané a prenášané nasledujúce údaje: jazykové nastavenie, prijatie užívateľských podmienok.

Účel a právny základ.
Súbory cookie používame, aby sme umožnili využitie určitých funkcií našej webovej stránky. Súbory cookie sú ukladané - keďže ide o technicky nevyhnutné cookies - na základe nášho oprávneného záujmu. Náš oprávnený záujem spočíva v zámere, ktorý je tu popísaný.

Trvanie uloženia.
Súbory cookie sa ukladajú do Vášho počítača. Trvanie uloženia môžete zistiť v prehľade v nastaveniach súborov cookie Vášho prehliadača. Zmenou nastavení vo Vašom prehliadači môžete zabrániť alebo obmedziť prenos súborov cookie. Súbory cookie, ktoré už boli uložené, je možné kedykoľvek vymazať. To sa dá previesť aj automaticky, napr. keď zavriete svoj prehliadač. Ak sú súbory cookie pre našu webovú stránku deaktivované, je možné, že nebudú môcť byť využité všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu.

2 Dotknuté práva

Vaše práva ako dotknutej osoby komplexne zaručujeme. V nasledujúcom stručne vysvetlíme, o ktoré práva ide:

2.1 Nesúhlas s použitím na reklamné účely

Proti použitiu Vašich údajov na reklamné účely môžete kedykoľvek namietať s účinnosťou do budúcnosti.

2.2 Odvolanie súhlasu

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

2.3 Ďalšie práva

Ak o Vás spracúvame osobné údaje, máte na základe príslušných zákonných predpokladov, pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, právo na

• informáciu, opravu alebo vymazanie ako aj
• na obmedzenie spracovania, na námietku proti spracovaniu a na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo sťažovať sa u dozorného orgánu pre ochranu údajov na nami prevádzané spracovávanie Vašich osobných údajov.

3 Zabezpečenie

Ponúkame Vám možnosť šifrovaného prenosu informácií v prípadoch, keď nám posielate osobné údaje. Toto šifrovanie chráni dôvernosť výmeny údajov medzi Vami a našim webovým serverom a pomáha predchádzať zneužitiu údajov, napr. odpočúvaním. Ako šifrovaciu techniku používame TLS (Transport Layer Security). Toto je uznávaná a rozšírená technika.

4 Kontakt

Zodpovedným v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov je:

Max Weishaupt GmbH
Max-Weishaupt-Straße 14
88477 Schwendi
E-Mail: info@weishaupt.de
Telefon: +49 7353 83-0
Internet: www.weishaupt.de

Ak máte ďalšie konkrétne otázky týkajúce sa ochrany údajov, obráťte sa s nimi na nášho povereného zástupcu pre ochranu údajov:
E-Mail: datenschutzbeauftragter @ weishaupt.de
Vaše požiadavky okamžite spracujeme a budeme Vás informovať o opatreniach, ktoré sme prijali.

 

Up