Please select a page template in page properties.

Mnohostranné zdroje energie, jedna požiadavka: Spoľahlivá kvalita.

Na rozdiel od niektorých prognóz budú plyn a olej aj v najbližších desaťročiach najdôležitejšími palivami na trhu s vykurovaním. Samotným použitím kondenzačnej techniky je možné v porovnaní so starými nízkoteplotnými kotlami znížiť spotrebu plynu alebo oleja až o 30%. Okrem toho, solárna energia môže prevziať 60% ohrevu teplej vody. Riešenie do budúcnosti: vysoko účinná plynová a olejová kondenzačná technika.

Maximálne teplo z Vášho paliva

Dostať z paliva maximum a premeniť ho na teplo. To dokáže kondenzačná technika. Tento druh vykurovania využíva takzvané Spalné teplo  optimálne. Staršie systémy, napríklad nízkoteplotné kotly, využívajú iba teplo, ktoré vzniká pri spaľovaní plynu alebo oleja (Výhrevnosť ). Kondenzačná technika oproti tomu namiesto odvádzania komínom využíva aj Kondenzačné teplo  (Spalné teplo ) spalín s teplotou do 200°C. Tým sa Stupeň využitia  výrazne zvýši.

Plyn a olej ako palivá. Dobré riešenie aj do budúcnosti.

Plynové kondenzačné systémy. Efektívne a úsporné.

Plynové kondenzačné systémy Weishaupt sú k dispozícii v mnohých výkonových triedach. Sú vhodné na vykurovanie rodinných domov, škôl, nemocníc alebo priemyselných budov. Všetky systémy sú efektívne, úsporné a je možné ich kombinovať so solárnym systémom.

Vaše otázky.Naše odpovede k téme vykurovacie systémy.

Kondenzačný kotol Weishaupt s účinnosťou 110%. Ako to funguje?

Vykurovací systém s kondenzačnou technikou je vďaka špeciálnej konštrukcii povrchu výmenníka tepla schopný odoberať spalinám nielen spaľovacie teplo, ale aj odparovacie teplo a privádzať ho do vykurovacieho systému. Spaliny skondenzujú ešte vo výmenníku tepla a odovzdávajú pritom vzniknuté teplo teplo do vykurovacieho systému. Takto presahuje výpočtová účinnosť teoretickú hranicu 100%.

Má zmysel v rámci modernizácie nahradiť olejové vykurovacie zariadenie novým olejovým kondenzačným systémom?

Áno, má to určite zmysel. Na vysvetlenie: V minulosti boli vykurovacie kotly prevádzkované s konštantnou kotlovou teplotou napríklad 70 °C. Teplota miestnosti bola regulovaná regulačnými alebo termostatickými ventilmi. Keďže vykurovacie kotly boli celoročne v prevádzke, aby sa okrem potreby kúrenia v letných mesiacoch pokryla potreba ohrevu teplej vody, vznikali vysoké energetické straty. Výmena zastaraných kotlov sa oplatí aj v prípade dodatočne inštalovanej tepelnej izolácii. Realizované príklady ukazujú, že výmenou vykurovacej a regulačnej techniky je možné dosiahnuť celkové úspory až do 30 % v porovnaní so zastaranými kotlami.

Up