Please select a page template in page properties.

Vaše otázky. Naše odpovede.

Často kladené otázky k produktom, servisu a financovaniu.

„Správne vykurovať“ - čo to znamená dnes?

Pokiaľ ide o správne vykurovanie, treba venovať pozornosť štyrom bodom:

  1. Dôležitý je výber správnej modernej a účinnej technológie vykurovania, aby náklady na vykurovanie nezaťažovali nadmerne rozpočet domácnosti.
  2. Zdroje tepla v dome by mali čo najmenej zaťažovať globálnu klímu.
  3. Pri modernizácii alebo kúpe nového zariadenia je dôležité dbať na spoľahlivú kvalitu, s cieľom zabezpečiť trvalo funkčné vykurovacie zariadenie.
  4. Vykurovací systém musí byť presne prispôsobený osobnému obytnému prostrediu - produktová ponuka a rôzne možnosti kombinácií umožňujú viacero individuálnych riešení.

Poradenstvo od spoľahlivého špecialistu v kombinácii so správnymi produktami je základom pre správne vykurovanie.

Dobré vykurovanie by malo fungovať hospodárne. Sú veľké rozdiely medzi minulosťou a súčasnosťou?

A aké! V prípade úspory energie ide dnes na jednej strane o ochranu vlastnej peňaženky čo možno najnižšou spotrebou energie a na druhej strane o ochranu zdrojov.

Bez ohľadu na to, ktorý zdroj energie sa využíva (slnko, tepelná energia zo zeme, voda a vzduch alebo plyn, olej a elektrina) - príkaz dňa znie "zvyšovanie účinnosti".

Často unikajú veľké množstvá nevyužitej energie komínom v dôsledku zastaranej techniky. Moderné vykurovacie systémy ako olejová alebo plynová kondenzačná technika alebo tepelné čerpadlá môžu výrazne znížiť spotrebu energie. Menej energie znamená aj menej emisií.

Kondenzačný kotol Weishaupt s účinnosťou 110%. Ako to funguje?

Vykurovací systém s kondenzačnou technikou je vďaka špeciálnej konštrukcii povrchu výmenníka tepla schopný odoberať spalinám nielen spaľovacie teplo, ale aj odparovacie teplo a privádzať ho do vykurovacieho systému. Spaliny skondenzujú ešte vo výmenníku tepla a odovzdávajú pritom vzniknuté teplo teplo do vykurovacieho systému. Takto presahuje výpočtová účinnosť teoretickú hranicu 100%.

Má zmysel v rámci modernizácie nahradiť olejové vykurovacie zariadenie novým olejovým kondenzačným systémom?

Áno, má to určite zmysel. Na vysvetlenie: V minulosti boli vykurovacie kotly prevádzkované s konštantnou kotlovou teplotou napríklad 70 °C. Teplota miestnosti bola regulovaná regulačnými alebo termostatickými ventilmi. Keďže vykurovacie kotly boli celoročne v prevádzke, aby sa okrem potreby kúrenia v letných mesiacoch pokryla potreba ohrevu teplej vody, vznikali vysoké energetické straty. Výmena zastaraných kotlov sa oplatí aj v prípade dodatočne inštalovanej tepelnej izolácii. Realizované príklady ukazujú, že výmenou vykurovacej a regulačnej techniky je možné dosiahnuť celkové úspory až do 30 % v porovnaní so zastaranými kotlami.

Existujú programy financovania solárnej tepelnej energie?

 

Rodinné a bytové domy sa môžu od roku 2019 uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam II.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.

V rámci projektu Zelená domácnostiam II je možné získať podporu na inštaláciu slnečných tepelných kolektorov, ktoré slúžia na prípravu teplej vody a podporu vykurovania. Podporované sú inštalácie kolektorov s priemernou plochou cca. 5 m², čo predstavuje dostatočný inštalovaný tepelný výkon na prípravu teplej vody pre bežnú domácnosť v rodinnom dome. Viac na www.zelenadomacnostiam.sk

 

Aké sú najlepšie spôsoby použitia solárneho systému Weishaupt?

Sú dva rôzne spôsoby použitia solárneho systému Weishaupt.

  1. Pre podporu ohrevu teplej vody: pre dobrý solárny výnos je optimálna presná orientácia kolektorovej plochy na juh pri sklone strechy 45 stupňov. Obidve požiadavky súčasne však môžu byť splnené len v zriedkavých prípadoch. Odchýlky sa kompenzujú zväčšením kolektorovej plochy.
  2. Pre podporu vykurovania: pre solárny systém s dodatočnou podporou vykurovania je potrebný samostatný návrh veľkosti kolektorov a solárneho zásobníka. Kvôli väčšej potrebe tepla v dôsledku dodatočnej podpory vykurovania sú kolektorové pole a solárny zásobník dimenzované väčšie. Z toho vyplýva solárny stupeň krytia pre vykurovanie a teplú vodu až do 30 %, čo znamená, že náklady na vykurovanie sa môžu znížiť až o 30%.
Ako funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je vykurovací systém, ktorý odoberá energiu z okolitého prostredia. Ako zdroje energie môže byť zem, vzduch alebo podzemná voda. Prostredníctvom chladiaceho okruhu v tepelnom čerpadle sa energia prostredia privádza na vyššiu teplotu, ktorá je vhodná na vykurovanie budovy. V ideálnom prípade tepelné čerpadlo získa pre celkové vykurovanie budovy až 75 % tepla z okolitého prostredia. Zvyšných 25% pochádza z elektrickej energie, ktorú tepelné čerpadlo potrebuje pre stlačenie chladiva.

Čo znamená COP?

COP (Coefficient Of Performance) u tepelných čerpadiel označuje takzvané výkonové číslo, ktoré vyjadruje efektívnosť tepelného čerpadla za štandardizovaných podmienok. V žiadnom prípade sa však nemôže porovnávať so sezónnym výkonovým číslom (SCOP), ktoré sa týka efektívnosti celého systému v jednotlivých budovách. Aby bolo možné porovnávať výkonové čísla a tým aj tepelné čerpadlá, musia byť základné podmienky identické. To znamená štandard merania a okolnosti merania musia byť rovnaké. COP vzduchového tepelného čerpadla merané pri A2/W35 (teda teplota vzduchu 2°C a ohrev vykurovacej vody na 35°C) je nižšie ako pri A7/W35. Porovnanie by v takomto prípade nebolo možné.

Kedy je čas na modernizáciu môjho vykurovacieho zariadenia a existuje zákonná povinnosť modernizovať?

Existuje veľa zákonov, vyhlášok či opatrení, ktoré usmerňujú prevádzkovateľa vykurovacieho zariadenia kedy vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu vykurovacích sústav, riešia energetickú hospodárnosť budov alebo znižovanie emisií. Cieľom je prechod na modernejšiu vykurovaciu techniku zameranú na budúcnosť. Za modernizáciu vykurovacieho systému však hovorí nielen efektívnosť systému či ochrana životného prostredia, aby boli splnené zákony a vyhlášky, ale aj vek, bezpečnosť a pohodlie (bezporuchová prevádzka vykurovacieho systému).

Ktorý vykurovací systém je pre mňa ten správny?

Rozhodnutie pre správny vykurovací systém nie je jednoduché. Nejde pritom len o individuálne potreby alebo osobné preferencie, ako napríklad rozhodnutie medzi fosílnymi a obnoviteľnými zdrojmi energie. Systém musí zodpovedať danostiam domu a jeho potrebe tepla. Okrem toho by mal byť vykurovací systém hospodárny a primerane nadimenzovaný. Pri všetkých týchto témach Vám pomôže kúrenárska firma.

Existuje finančná podpora pre obnovu môjho vykurovacieho zariadenia?

Vzhľadom na neustále pribúdajúce nové postupy a opatrenia pre zníženie emisií z prevádzky budov, pre zlepšenie a udržanie energetickej efektívnosti budov, napr. nariadenie o úspore energií EnEV, je pre vlastníkov budov aj neustále zdokonaľovaný program financovania a dotácií pre modernizáciu vykurovania.

Tieto nariadenia podporujú prechod na vykurovaciu technológiu zameranú na budúcnosť. Preto je spoločnosť Weishaupt so svojimi produktami pre Vás tým správnym partnerom pre dokonalý spôsob plánovania modernizácie kúrenia. So svojimi vedomosťami a praktickými skúsenosťami Vám môžeme pomôcť navrhnúť riešenie na mieru a optimálne využiť existujúce možnosti financovania. Nechajte si poradiť.

Ako často musí byť vykurovacie zariadenie servisované?

Pravidelná a správna kontrola, prevádzka a údržba vykurovacieho systému je jednou z povinností príslušného prevádzkovateľa. Údržbu a kontrolu vykurovacieho systému však nemôže vykonávať sám prevádzkovateľ ale odborná servisná firma. Vykonáva sa zvyčajne ročná kontrola vykurovacieho zariadenia vrátane všetkých potrebných opatrení, ako je čistenie alebo oprava.

Aké programy financovania existujú pre vykurovacie zariadenia v novostavbách?

Vzhľadom na neustále pribúdajúce nové postupy a opatrenia pre zníženie emisií z prevádzky budov, pre zlepšenie a udržanie energetickej efektívnosti budov, napr. nariadenie o úspore energií EnEV, je pre vlastníkov budov aj neustále zdokonaľovaný program financovania a dotácií pre modernizáciu vykurovania.

Tieto nariadenia podporujú prechod na vykurovaciu technológiu zameranú na budúcnosť. Preto je spoločnosť Weishaupt so svojimi produktami pre Vás tým správnym partnerom pre dokonalý spôsob plánovania modernizácie kúrenia. So svojimi vedomosťami a praktickými skúsenosťami Vám môžeme pomôcť navrhnúť riešenie na mieru a optimálne využiť existujúce možnosti financovania. Nechajte si poradiť.

Sú finančne podporované aj všeobecné poradenské a plánovacie služby?

Nie, všeobecné poradenské a plánovacie služby nie sú finančne podporované.

Existuje štátne financovanie pre prechod na alternatívne zdroje energie, ako sú napríklad solárne systémy alebo tepelné čerpadlá?

Áno, rodinné a bytové domy sa môžu od roku 2019 uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam II. V rámci tohto projektu je možné získať podporu na inštaláciu slnečných tepelných kolektorov a tepelných čerpadiel. Viac na www.zelenadomacnostiam.sk

Na čo je dobrý výpočet sezónneho výkonového čísla SCOP?

U tepelných čerpadiel Weishaupt si môžete jednoducho a rýchlo pomocou SCOP-kalkulačky vypočítať pre svoju bodovu sezónne výkonové číslo (SCOP). Na jednej strane je dôležité pre získanie dotácie a na druhej strane môžete tiež vidieť efektívnosť Vášho systému.

Sezónne výkonové čislo udáva celkové vyrobené teplo za jeden rok v pomere k celkovej elektrickej energii. Sezónne výkonové číslo 4 napríklad teda znamená, že v priebehu jedného roka jedna jednotka elektrickej energie a tri jednotky energie vonkajšieho prostredia poskytnú štyri jednotky vykurovacieho tepla.

Prečo potrebujem kalkulačku pre výpočet hladiny akustického tlaku?

Pre stanovenie hladiny hluku tepelného čerpadla vzduch/voda s vykurovacím výkonom maximálne 35 kilowattov môžete použiť kalkulačku pre výpočet hladiny akustického tlaku BWP (BWP - Nemecký zväz pre tepelné čerpadlá) podľa nemeckej hlukovej smernice.

Maximálne imisie hluku merané v dB (A) sú špecifikované pre rôzne kategórie oblastí v „Technických pokynoch pre ochranu proti hluku“. V čisto obytných štvrtiach je napr. potrebné dodržiavať 50 dB (A) počas dňa a 35 dB (A) v noci. Tepelné čerpadlá Weishaupt určené pre rodinné domy a inštalované vonku sú pod týmito hodnotami vo vzdialenosti asi troch metrov od miestnosti najviac ohrozenej hlukom - spravidla spálňa susedného domu.

Up