Please select a page template in page properties.

Impressum

Weishaupt spol. s r.o.
Rákoš 8835 / 1
960 01 Zvolen
Slovenská republika

Telefón: +421 45 5321-338, -665
Telefax: +421 45 5321-365
E-mail: weishaupt@weishaupt.sk
Internet: www.weishaupt.sk

IČO: 31 605 893
DIČ: 2020476128

Konateľ: Radek Pospíšil

 

dcérska spoločnosť spoločnosti


Max Weishaupt GmbH
Max-Weishaupt-Straße 14
88477 Schwendi
Nemecko

Telefón: +49 7353 83-0
Telefax: +49 7353 83-358
E-Mail: info@weishaupt.de
Internet: www.weishaupt.de

Európska komisia vytvorila internetovú stránku na riešenie sporov online medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi, ktorú nájdete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Spoločnosť Weishaupt nie je povinná zúčastňovať sa na urovnávaní sporov pred rozhodcovskou radou pre spotrebiteľov.

 

Up