Please select a page template in page properties.

Decentralizovaný ohrev pitnej vody hygienicky a spoľahlivo. Pre každý jednotlivý byt.

Weishaupt Bytové výmenníkové stanice.

Bytová výmenníková stanica WHI apartment kombinuje prenos tepla, ohrev pitnej vody a meranie spotreby energií pre každý jednotlivý byt v kompaktnej jednotke s veľkosťou rozvodnej skrinky pripravenej na inštaláciu.

Systémové riešenie
Všetko spolu

Elektronicky riadená bytová výmenníková stanica WHI apartment kombinuje funkcie prenosu tepla, ohrevu pitnej vody a merania spotreby energií v jednej komplexne vybavenej jednotke.

Príprava teplej vody

Príprava teplej vody sa uskutočňuje prietokovým princípom a preto iba vtedy, keď je teplá voda skutočne potrebná. Príprava teplej vody má pred prevádzkou kúrenia vždy prednosť.

Prednosti zariadenia
Hygiena pitnej vody

Teplá pitná voda sa neuchováva v zásobe. Tým sa výrazne znižujú náklady na hygienu vody.

Hydraulické vyváženie

Vďaka multifunkčnému regulačnému ventilu s integrovaným regulátorom diferenčného tlaku sú všetky bytové výmenníkové stanice hydraulicky vyvážené.

Elektronická regulácia
Výhody elektronicky riadenej bytovej výmenníkovej stanice

Elektronicky riadené bytové výmenníkové stanice predstavujú najefektívnejšiu generáciu bytových staníc. Riadenie pomocou mikroprocesorov umožňuje rýchly a precízny ohrev pitnej vody a udržanie konštantnej teploty (bez ohľadu na teplotu vykurovacej vody a tlakové pomery). Bytové stanice Weishaupt sa vyznačujú veľmi nízkymi tlakovými stratami (vďaka vynechaniu hydraulicky ovládaného ventila). Sú modulárne a kompaktné. Pre konfiguráciu a rozšírenie o rôzne varianty je k dispozícii rozsiahle systémové príslušenstvo od Weishauptu.

Informačný materiál. Podrobný, rozsiahly, zaujímavý.

Informationsmaterial Magazin

Špecializované firmy na produkty Weishaupt. Rýchlo hľadať. Jednoducho nájsť.

Špecializované firmy na produkty Weishaupt. Rýchlo hľadať. Jednoducho nájsť.

Pobočky pre produkty Weishaupt. Rýchlo hľadať. Jednoducho nájsť.

Prosím vyberte miesto.

Použiť moju polohu
Back
Výsledky vyhľadávania Výsledok vyhľadávania Žiadne výsledky
Načítavajú sa výsledky

Nájdite pobočku, v ktorej pôsobnosti sa nachádzate:

Up