Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

Pokiaľ ide o vykurovanie, je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Zásobník tepla

Technické zariadenie (nádrž), ktoré efektívne uchováva teplo. Vnútorný povrch, ktorý je v kontakte s pitnou vodou, je často vyrobený zo smaltu - tým je hygiena teplej vody optimálna. Vďaka vynikajúcej tepelnej izolácii sú energetické straty minimálne.

Zmiešavací ventil

Pomocou ventila sa teplá a studená voda miešajú a regulujú na spoločnú teplotu.

Zmiešavacie zariadenie

Mechanické komponenty v prednej časti horáka, ktoré zabezpečujú optimálnu prípravu zmesi paliva a spaľovacieho vzduchu.

Znečisťujúce látky

Spaliny, ktoré znečisťujú životné prostredie (Emisie ).

Up