Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

Pokiaľ ide o vykurovanie, je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Vodná para

Pri spaľovaní vzniká z dôvodu vysokých teplôt z vodíka a kyslíka Vodná para . Na výrobu vodnej pary sa dodáva energia. Túto energiu je možné získať späť kondenzáciou.

Výhrevnosť

Udáva množstvo tepla, ktoré vznikne pri dokonalom spálení jedného metra kubického plynu (normovaný stav) alebo jedného kilogramu vykurovacieho oleja, za predpokladu, že voda vzniknutá pri spaľovaní sa nachádza vo forme vodnej pary. Výhrevnosť  sa udáva v jednotkách kWh/m3 alebo kWh/kg a skrátene sa označuje tiež Hi.

Vykurovací kotol

Technické zariadenie, ktoré prenáša spaľovacie teplo na vykurovaciu vodu. Kotly Weishaupt novej generácie znižujú energetické straty na minimum pomocou vysokoúčinných výmenníkov tepla a vynikajúcej tepelnej izolácie.

Vykurovací olej extraľahký s nízkym obsahom síry

Vysoko kvalitný produkt získaný spracovaním ropy. Extra ľahké palivo, ktoré obsahuje uhľovodíky, obsah síry nepresahuje 50 mg/kg. Minimálne požiadavky na kvalitu sú stanovené v norme DIN 51603-EL-1- nízky obsah síry.

Vykurovacia krivka

Pomocou vykurovacej krivky (alebo teplotnej krivky) sa nastavuje kotlová teplota vo vzťahu k vonkajšej teplote. Nízka vonkajšia teplota má za následok vysokú kotlovú teplotu. Nastavenie vykurovacej krivky je veľmi dôležité pre efektívnu prevádzku vykurovania a pri údržbe sa dôkladne kontroluje.

Vykurovacie okruhy

Systém zabezpečenia tepla v budovách. Patria k tomu rozvody, vyhrievacie telesá alebo podlahové kúrenie ako aj elektronické Obehové čerpadlá  (Obehové čerpadlá ).

Výmenník tepla

Technické zariadenie, ktoré prenáša spaľovacie teplo na vykurovaciu vodu. Výmenník tepla  je hlavnou súčasťou vykurovacieho kotla / tepelného zariadenia a je rozhodujúci pre jeho účinnosť.

Výparník

Výmenník tepla  v tepelnom čerpadle. Odparuje chladiace médium absorbovaním energie z tepelného zdroja.

Výstupná teplota

Teplota vykurovacej vody, ktorá priteká do vykurovacieho telesa. Výstupná teplota  je u vykurovacích telies spravidla do 70 °C (u podlahového kúrenia do 40 °C). Teploty sú takéto vysoké len pri nízkych vonkajších teplotách. Ak stúpa vonkajšia teplota, znižuje sa Výstupná teplota .

Up