Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

Pokiaľ ide o vykurovanie, je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Technológia LowNOx

Technológia horákov, ktorá znižuje Emisie  oxidov dusíka NOx  (jeden z činiteľov spôsobujúcich kyslé dažde). Neustály ďalší vývoj technológie horákov výrazne znížil Emisie  znečisťujúcich látok.

Tepelné zariadenie

Technické zariadenie, ktoré vyrába teplo a prenáša ho do vykurovacej vody. Pomocou vysokoúčinných výmenníkov tepla a kvalitných tepelných izolácií sú energetické straty znížené na minimum (Kondenzačný systém ).

Teplota rosného bodu

Ak sa spaliny ochladia pod úroveň teploty rosného bodu, premení sa para v spalinách na Kondenzát  (Kondenzačné teplo  a Kondenzát ).

Teplota spiatočky

Teplota vykurovacej vody, ktorá sa vracia späť z vykurovacích telies alebo z podlahového kúrenia. Spravidla sa jedná o nižšie teploty. U podlahového kúrenia do 30 °C, u vykurovacích telies obvykle do 50 °C.

Thermo Condens®

Vysoko účinné kondenzačné systémy od Weishauptu (Kondenzačný systém ).

Up