Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

Pokiaľ ide o vykurovanie, je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Palivá

Ako palivo sa používajú vykurovací olej, zemný plyn, skvapalnený plyn, bioplyn atď., ktoré sú v podstate uhľovodíkovými reťazcami. Ich energetický obsah sa využíva pri spaľovaní so vzduchom.

Up