Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

Pokiaľ ide o vykurovanie, je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Obehové čerpadlá

Elektronické čerpadlá, ktoré dodávajú vykurovaciu vodu k radiátorom alebo k podlahovému vykurovaniu. Elektronické Obehové čerpadlá  sú podľa nariadenia povinné.

Obnoviteľné energie

Ekologické Energetické zdroje , ktoré sú nám k dispozícii v neobmedzenom množstve. Pre osobné použitie a použitie s individuálnym ovládaním sa etablovala predovšetkým solárna energia, ktorá môže ohrievať veľký podiel teplej a vykurovacej vody. Kompletný program Weishaupt ponúka optimálne kombinácie pre všetky možné konštrukčné a technické podmienky.

Odlučovač kalov

Častice nečistôt, magnetit a vápnik môžu vo vykurovacích zariadeniach spôsobovať poškodenie vykurovacích telies, plošných vykurovacích systémov, ventilov, obehových čerpadiel e tepelných zariadení. Z tohto dôvodu sa odporúča použitie špeciálnych vykurovacích filtrov príp. odlučovačov kalov - najmä pri renováciách vykurovacích systémov.

Odvzdušňovací systém

Úlohou odvzdušňovačov je odstraňovať vzduch, ktorý sa nachádza v tepelných zariadeniach, potrubiach a nádržiach, z vykurovacej vody. Pre správnu funkciu je rýchlosť vody znížená prostredníctvom upokojujúceho úseku. Vzduch má nižšiu hustotu ako voda, stúpa nahor a je kontrolovane a bezpečne odvádzaný cez odvzdušňovač.

Ohrievač pitnej vody

Technické zariadenie (nádrž), ktoré prenáša teplo z vykurovacej vody na teplú vodu pre sprchu a kúpeľňu (Zásobník tepla ).

Olejový kondenzačný kotol

Systém, v ktorom je ohrievaná cirkulujúca vykurovacia voda pre vykurovanie a spravidla aj pre ohrev pitnej vody. Kotol  je konštruovaný špeciálne pre kondenzáciu vodnej pary obsiahnutej v spalinách a tým dosahuje veľmi vysokú účinnosť. Ako energetický nosič sa používa vykurovací olej (Kondenzačný systém ).

Oxid uhličitý

Plyn, ktorý vzniká pri spaľovaní látok obsahujúcich uhlík. V dôsledku nárastu množstva oxidu uhličitého v zemskej atmosfére dochádza ku geoklimatickým zmenám. Zvýšenie teploty Zeme sa nazýva tiež Skleníkový efekt . Emisie  oxidu uhličitého je možné znížiť menšou spotrebou paliva.

Oxid uhoľnatý

Jedovatý plyn, ktorý vzniká pri spaľovaní látok obsahujúcich uhlík. Správnym nastavením horáka sa únik takmer zamedzí.

Oxidy dusíka

Emisie  znečisťujúcich látok, ktoré môžu spôsobovať „kyslé dažde“ (Emisie ).

Up