Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

Pokiaľ ide o vykurovanie, je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Manažér spaľovania

Podpora funkčného priebehu spaľovania pomocou modernej mikroprocesorovej techniky. Pre užívateľa sú k dispozícii aj mnohé ďalšie prednosti. Tiež servisní technici môžu vykonávať svoju prácu cielenejšie a rýchlejšie (Digitálna technika horákov ).

Motor horáka

Je napájaný elektrickou energiou a poháňa ventilátorové koleso, ktoré je potrebné na prívod vzduchu do horáka. U
olejového horáka poháňa Motor horáka  ešte olejové čerpadlo. Weishaupt ručí za kvalitu tohto dôležitého komponentu
aj vlastnou značkou akosti - elektromotory sa vyrábajú v najvyššej kvalite vo vlastnej produkcii po desaťročia.

Up