Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

Pokiaľ ide o vykurovanie, je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Kompresor

Kompresor  tepelného čerpadla stláča chladiace médium. Tak sa dosahuje úroveň teploty potrebná pre účely vykurovania.

Kondenzačné teplo

Dodatočné teplo zo spalín. Pri ochladení spalín dochádza ku kondenzácii, čím sa uvoľní dodatočná energia. U zemného plynu je dodatočný potenciál vo vzťahu k výhrevnosti cca. 11 percent, u kvapalného plynu cca. 9 a u vykurovacieho oleja 7 percent.

Kondenzačný systém

Kondenzačné kotly predstavujú pre domácnosti špičku v oblasti vykurovacej techniky - vysoká energetická účinnosť, nízke Emisie  znečisťujúcich látok, napriek tomu mierne obstarávacie náklady a osvedčená technológia. Kondenzačné kotly regulujú svoje teplo v závislosti od potreby tepla prostredníctvom vonkajšej teploty a tiež využívajú teplo spalín, ktoré sa u iných systémov stráca komínom. Pritom vzniká v kondenzačnom kotle Kondenzát . Preto je Výmenník tepla  vyrobený z materiálov odolných voči korózii. Účinnosť  kondenzačných systémov dosiahla prakticky teoretické maximum - palivo sa využíva optimálne.

Kondenzát

Ak sa spaliny ochladia pod určitú teplotnú hranicu, Vodná para  v nich obsiahnutá skondenzuje. Energia, ktorá vzniká pri tejto premene - Kondenzačné teplo  - môže byť využitá.

Kondenzátor

Kondenzátor  je Výmenník tepla  v tepelnom čerpadle. Skvapalňuje Chladivo  odovzdaním energie do vykurovacieho systému.

Konvekcia

Prenos energie pomocou média uvedeného do pohybu (vzduch, voda, spaliny). Veľmi často sa tento pojem používa v súvislosti s vyhrievacími telesami. Vzduch sa v miestnosti pohybuje pozdĺž teplého povrchu vyhrievacieho telesa. Týmto pohybom sa prenáša tepelná energia.

Kotol

Technické zariadenie, ktoré prenáša spaľovacie teplo na vykurovaciu vodu. Kotly Weishaupt novej generácie znižujú energetické straty na minimum pomocou vysokoúčinných výmenníkov tepla a vynikajúcej tepelnej izolácie.

Up