Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

Pokiaľ ide o vykurovanie, je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Chladivo

Kvapalina, ktorá sa používa na prenos tepla v tepelných čerpadlách. Pri nízkom tlaku a nízkej teplote absorbuje teplo, pri vyššom tlaku a vyššej teplote odovzdáva teplo. Pri týchto procesoch sa vždy mení skupenstvo.

CO

Jedovatý plyn, ktorý vzniká pri spaľovaní látok obsahujúcich uhlík. Správnym nastavením horáka sa únik takmer zamedzí.

CO2

Plyn, ktorý vzniká pri spaľovaní látok obsahujúcich uhlík. V dôsledku nárastu množstva oxidu uhličitého v zemskej atmosfére dochádza ku geoklimatickým zmenám. Zvýšenie teploty Zeme sa nazýva tiež Skleníkový efekt . Emisie  oxidu uhličitého je možné znížiť menšou spotrebou paliva.

Up