Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

K téme vykurovanie je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Kondenzačný systém

Kondenzačné kotly predstavujú pre domácnosti špičku v oblasti vykurovacej techniky - vysoká energetická účinnosť, nízke Emisie  znečisťujúcich látok, napriek tomu mierne obstarávacie náklady a osvedčená technológia. Kondenzačné kotly regulujú svoje teplo v závislosti od potreby tepla prostredníctvom vonkajšej teploty a tiež využívajú teplo spalín, ktoré sa u iných systémov stráca komínom. Pritom vzniká v kondenzačnom kotle Kondenzát . Preto je Výmenník tepla  vyrobený z materiálov odolných voči korózii. Účinnosť  kondenzačných systémov dosiahla prakticky teoretické maximum - palivo sa využíva optimálne.

Up