Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

K téme vykurovanie je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Spalné teplo

Udáva množstvo tepla, ktoré vznikne pri dokonalom spálení jedného metra kubického plynu (v normovanom stave) alebo jedného kilogramu vykurovacieho oleja, za predpokladu, že Vodná para  uvoľnená pri spaľovaní skondenzuje. Spalné teplo sa udáva v jednotkách kWh/m3 alebo kWh/kg a skrátene sa označuje Hs.

Up