Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

K téme vykurovanie je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Vodná para

Pri spaľovaní vzniká z dôvodu vysokých teplôt z vodíka a kyslíka vodná para. Na výrobu vodnej pary sa dodáva energia. Túto energiu je možné získať späť kondenzáciou.

Up