Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

K téme vykurovanie je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Wärmeerzeuger

Technické zariadenie, ktoré vyrába teplo a prenáša ho do vykurovacej vody. Pomocou vysokoúčinných výmenníkov tepla a kvalitných tepelných izolácií sú energetické straty znížené na minimum (Kondenzačný systém ).

Up