Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

K téme vykurovanie je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Kondenzátor

Kondenzátor  je Výmenník tepla  v tepelnom čerpadle. Skvapalňuje Chladivo  odovzdaním energie do vykurovacieho systému.

Up