Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

K téme vykurovanie je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Skleníkový efekt

Otepľovanie zemského povrchu v dôsledku geotermálnych zmien. Oxid uhličitý  je tu hlavnou príčinou. Úsporami energie a znížením spotreby paliva je možné znížiť Emisie  CO2  (Oxid uhličitý  a Emisie ).

Up