Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

K téme vykurovanie je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Zmiešavacie zariadenie

Mechanické komponenty v prednej časti horáka, ktoré zabezpečujú optimálnu prípravu zmesi paliva a spaľovacieho vzduchu.

Up