Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

K téme vykurovanie je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Kondenzát

Ak sa spaliny ochladia pod určitú teplotnú hranicu, Vodná para  v nich obsiahnutá skondenzuje. Energia, ktorá vzniká pri tejto premene - Kondenzačné teplo  - môže byť využitá.

Up