Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

K téme vykurovanie je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Kondenzačné teplo

Dodatočné teplo zo spalín. Pri ochladení spalín dochádza ku kondenzácii, čím sa uvoľní dodatočná energia. U zemného plynu je dodatočný potenciál vo vzťahu k výhrevnosti cca. 11 percent, u kvapalného plynu cca. 9 a u vykurovacieho oleja 7 percent.

Up