Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

K téme vykurovanie je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Výhrevnosť

Udáva množstvo tepla, ktoré vznikne pri dokonalom spálení jedného metra kubického plynu (normovaný stav) alebo jedného kilogramu vykurovacieho oleja, za predpokladu, že voda vzniknutá pri spaľovaní sa nachádza vo forme vodnej pary. Výhrevnosť sa udáva v jednotkách kWh/m3 alebo kWh/kg a skrátene sa označuje tiež Hi.

Up