Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

K téme vykurovanie je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Manažér spaľovania

Podpora funkčného priebehu spaľovania pomocou modernej mikroprocesorovej techniky. Pre užívateľa sú k dispozícii aj mnohé ďalšie prednosti. Tiež servisní technici môžu vykonávať svoju prácu cielenejšie a rýchlejšie (Digitálna technika horákov ).

Up