Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

K téme vykurovanie je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Expansionsventil

Funkčný celok v tepelnom čerpadle. Na jednej strane expanzný ventil znižuje tlak a tým aj teplotu chladiva, aby mohlo absorbovať teplo vo výparníku, na druhej strane reguluje objemový prietok tak, aby sa do výparníka dostalo len toľko chladiva, koľko sa môže odpariť.

Up