Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

K téme vykurovanie je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Odvzdušňovací systém

Úlohou odvzdušňovačov je odstraňovať vzduch, ktorý sa nachádza v tepelných zariadeniach, potrubiach a nádržiach, z vykurovacej vody. Pre správnu funkciu je rýchlosť vody znížená prostredníctvom upokojujúceho úseku. Vzduch má nižšiu hustotu ako voda, stúpa nahor a je kontrolovane a bezpečne odvádzaný cez odvzdušňovač.

Up