Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

K téme vykurovanie je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Energieträger

Ako Palivá  sa používajú zemný plyn, kvapalný plyn, bioplyn, vykurovací olej, bio-olej. Pri spaľovaní sa uvoľňuje ich energetický potenciál (Palivá ).

Up