Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

K téme vykurovanie je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Emisie

Súhrnný pojem pre Znečisťujúce látky  škodlivé pre životné prostredie, ktoré sa dôsledným vývojom technológie horákov znížili na minimum - Weishaupt je svetovým lídrom na trhu horákov. Najmä emisie oxidov dusíka (jedna z príčin kyslých dažďov) sa v posledných rokoch výrazne znížili.

Up