Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

K téme vykurovanie je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Displej

Digitálny zobrazovač na ovládacom zariadení. Štandardne sa LCD (Displej  z tekutých kryštálov) používa na obzvlášť výrazné a komplexné zobrazenie informácií.

Up