Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

K téme vykurovanie je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

CO2

Plyn, ktorý vzniká pri spaľovaní látok obsahujúcich uhlík. V dôsledku nárastu množstva oxidu uhličitého v zemskej atmosfére dochádza ku geoklimatickým zmenám. Zvýšenie teploty Zeme sa nazýva tiež Skleníkový efekt . Emisie  oxidu uhličitého je možné znížiť menšou spotrebou paliva.

Up