Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

K téme vykurovanie je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Horák

Kľúčová časť vykurovacieho systému. Horák spaľuje palivo so vzduchom a vytvára tak teplo. Ako Palivá  sa spravidla používajú vykurovací olej alebo plyn. Moderný technický rozvoj v oblasti riadenia spaľovania znížil na minimum Emisie  znečisťujúcich látok, ktoré pri tom vznikajú a výrazne zvýšil tepelný výnos.

Up