Please select a page template in page properties.

Osvedčený vytrvalostný bežec. Naše kompaktné olejové horáky.

Kompaktné horáky Weishaupt WL5-40 na olej (16,5 až 570 kW)

Konštrukčná rada Weishaupt WL5-40 pokrýva značný rozsah výkonu až do 570 kW. Olejové pretlakové horáky sú vždy prvou voľbou, keď nie je k dispozícii verejné zásobovanie plynom.

Ich vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť sú rozhodujúcimi argumentmi pre ich použitie v bytových domoch, menších priemyselných stavbách a v tepelnotechnických aplikáciách.

Úspora energie
Príkladná účinnosť

S voliteľnou reguláciou otáčok a O2-reguláciou stanovuje Weishaupt nové štandardy v oblasti kompaktných horákov. Pri použití s horákmi WL30 a WL40 možno dosiahnuť úspory energie aj v stupňových prevedeniach a okrem toho je spaľovanie nepretržite monitorované a optimalizované pomocou O2-regulácie. Predstavuje to maximum bezpečnosti.

Vynikajúce hodnoty emisií

Weishaupt vyvinul aj pre olejové horáky zmiešavacie zariadenia s technológiou LowNOx. Tento vývoj bol samozrejme zameraný na spaľovanie s nízkymi emisiami znečisťujúcich látok, ale - a to je rozhodujúce - prednosti špecifické pre Weishaupt, ako napr. bezpečné správanie pri štarte alebo rovnaké intervaly kontroly zostali zachované.

Moderné palivá

Horáky Weishaupt na olej sú vhodné pre vykurovací olej EL a vykurovací olej EL s nízkym obsahom síry DIN 51603-1, vykurovací olej EL A Bio s prímesou biokomponentov do 20,9%, s možnosťou zvýšenia až do 30,9%. Okrem toho môže byť použitý aj parafínový vykurovací olej EL P podľa DIN/TS 51603-8.

Prednosti zariadenia
Univerzálne možnosti použitia

Špeciálne prispôsobenie geometrie plameňa spaľovacej komore tepelného zariadenia je faktorom úspechu všetkých horákov Weishaupt. Umožňuje individuálne použitie na rôznych tepelných zariadeniach, ako sú napríklad ohrievače vzduchu alebo parné kotly.

Tichá prevádzka

Kryt nasávania je odhlučnený a tým znižuje Emisie  hluku.

Optimálne elektrické prevedenie

Manažér spaľovania  s integrovanou pripojovacou konzolou a kódovými a číselne označenými pripojovacími konektormi umožňujú rýchlu demontáž komponentov, skracujú údržbárske práce a zabraňujú chybám pri pripojení. Jednoducho - perfektné!

Systémové riešenie
Progresívne

Digitálny Manažér spaľovania  W-FM25 s voliteľným prevádzkovým zbernicovým modulom ponúka možnosť komunikácie s inými systémami, čo umožňuje zapojenie horáka do iných riadiacich systémov alebo do systémov automatizovaného riadenia budov. Spoločnosti Weishaupt nie sú cudzie ani priemyselné štandardy, ako napr. diaľkové ovládanie, monitorovanie a diagnostika v prípade poruchy.

Kompaktné horáky WL5–40 na olej 16,5 kW až 570 kW

Typ Výkon (kW)
WL5/1 16 - 37
WL10/1 30 - 55
WL10/2 50 - 75
WL20/1 55 - 130
WL30/1 72 - 300
WL40/1 140 - 500
Typ Výkon (kW)
WL5/1 16 - 40
WL5/2 25 - 55
WL10/2 35 - 70
WL10/3 50 - 100
WL20/1 50 - 120
WL20/2 70 - 200
WL30 73 - 331
WL40 145 - 570

Informačný materiál. Podrobný, rozsiahly, zaujímavý.

Informationsmaterial Magazin

Olejové horáky WL Kompakty.

Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii môže horáky Weishaupt WL vo všetkých výkonnostných triedach ľahko a jednoducho inštalovať jedna osoba. Náklady na uvedenie do prevádzky sú znížené na minimum.

Digitálny manažér spaľovania s konzolou konektorov

  • Kódované a očíslované konektory zabraňujú nesprávnemu zapojeniu
Opener
Motoricky ovládaná vzduchová klapka

  • V kľudovom stave je zatvorená a zamedzuje stratám kotla vychladzovaním
  • Počas prevádzky dávkuje správne množstvo vzduchu pre prevádzkové stupne, správanie pri štarte a pri zmene výkonu
Opener
Dvojstupňové zmiešavacie zariadenie pomocou dvoch olejových dýz

  • Systém s 2 dýzami umožňuje flexibilnejšie rozloženie zaťaženia
Opener

Manažér spaľovania pre Kompaktné horáky.

Kompaktné horáky vo väčšom výkonovom rozsahu predstavujú najmodernejšiu techniku. Vďaka možnostiam regulácie otáčok a O2-regulácie poskytujú vyššiu bezpečnosť a účinnosť.

Rozširovacie moduly

  • Voliteľne dostupné pre analógové vstupy a výstupy, ako aj pre komunikáciu po zbernici
Opener
Externé komponenty O2-modul a O2-sonda

  • Pre reguláciu spaľovania
  • Systém zvyšuje bezpečnosť ako aj efektívnosť systému a v krátkom čase sa amortizuje
Opener

Špecializované firmy na produkty Weishaupt. Rýchlo hľadať. Jednoducho nájsť.

Špecializované firmy na produkty Weishaupt. Rýchlo hľadať. Jednoducho nájsť.

Pobočky pre produkty Weishaupt. Rýchlo hľadať. Jednoducho nájsť.

Prosím vyberte miesto.

Použiť moju polohu
Back
Výsledky vyhľadávania Výsledok vyhľadávania Žiadne výsledky
Načítavajú sa výsledky

Nájdite pobočku, v ktorej pôsobnosti sa nachádzate:

Up