Please select a page template in page properties.

Univerzálne energetické jednotky do 32.000 kW. Vysokovýkonné horáky.

Horáky Weishaupt WK (do 32.000 kW)

Horáky typovej rady WK sú najvýkonnejšie horáky Weishaupt. S výkonom až 32.000 kW sú určené predovšetkým pre náročné použitie v priemysle. Modulárny princíp s externým ventilátorom umožňuje individuálne prispôsobenie všetkým prevádzkovým podmienkam. Horáky WK sú k dispozícii ako plynové, olejové alebo dvojpalivové horáky.

Prednosti zariadenia
Digitálny manažment spaľovania

Digitálny manažment spaľovania, ktorý sa aj v tejto typovej rade štandardne používa, riadi úsporné využitie plynu alebo oleja a uľahčuje obsluhu a údržbu horáka. Môže byť navyše zapojený do rôznych monitorovacích a riadiacich systémov až po integráciu do komplexného systému automatizácie budov.

Izolované teleso horáka

Vnútorná izolácia redukuje hladinu hluku a znižuje povrchovú teplotu pri prevádzke s predohriatym spaľovacím vzduchom. Horáky je možné prevádzkovať s teplotou spaľovacieho vzduchu do 250 stupňov Celzia.

Modulárny princíp

Ventilátor, rozvádzač, čerpadlová a predhrievacia stanica sú umiestnené oddelene od horáka. Tento koncept ponúka vysokú flexibilitu použitia, napríklad v obzvlášť zložitých podmienkach, ako je vysoká prašnosť alebo teplota.

Možnosti použitia
Prevedenia podľa potreby

V závislosti od účelu použitia môžu byť horáky WK dodávané v rôznych prevedeniach. Pre prispôsobenie špeciálnym emisným požiadavkám sú k dispozícii rôzne zmiešavacie zariadenia. Pre veľmi krátke spaľovacie komory existujú tiež prevedenia „swirlflame“ so skrátenou dĺžkou plameňa.

Univerzálny výber paliva

Horáky WKmono 80 sú vhodné pre vykurovací olej EL a vykurovací olej EL s nízkym obsahom síry DIN 51603-1, vykurovací olej EL A Bio s prímesou biokomponentov až do 99,9%. Použitý môže byť aj FAME podľa DIN EN 14214 alebo parafínový vykurovací olej EL P podľa DIN/TS 51603-8. U väčšiny horákov je možné pridávať do zemného plynu 20 % obj. vodíka, ale jednotlivé prípady vyžadujú individuálny prístup.

To je spoľahlivosť

Poradenstvo a servis je zákazníkom k dispozícii nepretržite 7 dní v týždni. Tým je zabezpečené, že zariadenie s horákom Weishaupt vykonáva neustále svoju prácu spoľahlivo.

Technika
multiflam®

Patentovaná technológia Weishaupt multiflam®umožňuje dosahovať obzvlášť nízke hodnoty emisií u veľkých spaľovacích systémov.

Ústredným prvkom je špeciálne Zmiešavacie zariadenie , ktoré vytvára vnútornú recirkuláciu spalín. Tým sa ochladí plameň a zníži sa tvorba oxidov dusíka. Dosahované hodnoty NOₓ sú porovnateľné s hodnotami kompaktných horákov.

Výkonové spektrum rôznych rád horákov Weishaupt v prevedení multiflam®sa pohybuje od 100 kW do 23.000 kW.

Spätné vedenie spalín

Súčasné horáky Weishaupt vo verzii 4LN spĺňajú najprísnejšie environmentálne požiadavky na svete. Verzia horáka 4LN obsahuje systém spätného vedenia spalín, ktorého ovládacie prvky sú integrované v horáku.

Plynné Palivá  sú takmer bez obsahu síry, a preto spaliny pozostávajú hlavne z oxidu uhličitého (CO2 ), vodnej pary (H2O) a dusíka (N2). To má pozitívny vplyv na spätné vedenie spalín, pretože popol ani sadze nemôžu znečisťovať systém.

Špeciálne nastavenia zmiešavacieho zariadenia v kombinácii s digitálnym manažérom spaľovania W-FM 200 zabezpečujú vysokú stabilitu plameňa a bezpečné prevádzkové vlastnosti.

Horáky Weishaupt konštrukčnej rady WK (do 32.000 kW)

Typ Výkon (kW)
WKG70/0 900 - 7 500
WKG70/1 1 000 - 10 000
WKG70/3 1 300 - 13 000
WKG80/1 1 700 - 17 000
WKG80/2 2 200 - 23 000
Typ Výkon (kW)
WKG70/0 750 - 7 000
WKG70/1 1 000 - 10 000
WKG70/3 1 100 - 13 000
WKG80/1 1 800 - 17 000
WKG80/2 2 200 - 23 000
Typ Výkon (kW)
WKG70/1 900 - 7 000
WKG70/2 1 100 - 12 000
Typ Výkon (kW)
WKG70/1 1 100 - 7 700
WKG70/3 1 400 - 12 000
WKG80/3 2 200 - 22 000
Typ Výkon (kW)
WKG70/1 1 000 - 8 000
WKG70/2 1 300 - 12 000
WKG80/4 2 200 - 22 000
WKG80/5 2 700 - 27 000
WKG80/6 4 000 - 32 000
Typ Výkon (kW)
WKL70/1 1 200 - 7 700
WKL70/3 1 800 - 12 000
WKL80/3 3 200 - 22 000
Typ Výkon (kW)
WKL70/1 1 800 - 8 000
WKL70/2 2 500 - 12 000
WKL80/3 3 200 - 19 000
Typ Výkon (kW)
WKMS70/1 1 800 - 7 700
WKMS70/3 2 150 - 12 000
WKMS80/3 3 800 - 22 000
Typ Výkon (kW)
WKMS70/1 1 800 - 8 000
WKMS70/2 2 500 - 12 000
WKMS80/3 3 200 - 19 000
Typ Výkon (kW)
WKGL70/0 900 - 7 500
WKGL70/1 1 000 - 10 000
WKGL70/3 2 020 - 13 000
WKGL80/1 1 700 - 17 000
WKGL80/2 2 200 - 23 000
Typ Výkon (kW)
WKGL70/0 750 - 7 000
WKGL70/1 1 000 - 10 000
WKGL70/3 1 100 - 13 000
WKGL80/1 1 800 - 17 000
Typ Výkon (kW)
WKGL70/1 900 - 7 000
WKGL70/2 1 100 - 12 000
Typ Výkon (kW)
WKGL70/1 1 100 - 8 000
WKGL70/3 1 400 - 12 000
WKGL80/3 2 200 - 22 000
Typ Výkon (kW)
WKGL70/1 1 000 - 8 000
WKGL70/2 1 300 - 12 000
WKGL80/3 2 500 - 19 000
Typ Výkon (kW)
WKGMS70/1 1 100 - 7 700
WKGMS70/3 1 400 - 12 000
WKGMS80/3 2 200 - 22 000
Typ Výkon (kW)
WKGMS70/1 1 000 - 8 000
WKGMS70/2 1 300 - 12 000
WKGMS80/3 2 500 - 19 000
Typ Výkon (kW)
WKG40/1 200 - 1 200
WKG50/1 400 - 2 800
WKG50/2 500 - 4 000
WKG70/0 900 - 7 500
WKG70/1 1 000 - 8 000
WKG70/3 1 300 - 10 400
WKG80/1 1 700 - 13 600
WKG80/2 2 200 - 18 400
Typ Výkon (kW)
WKG40/1 200 - 1 200
WKG40/2 300 - 2 200
WKG50/1 450 - 2 800
WKG50/2 500 - 4 000
WKG70/0 750 - 5 600
WKG70/1 1 000 - 8 000
WKG70/3 1 100 - 10 400
WKG80/1 1 800 - 13 600
WKG80/2 2 200 - 18 400
Typ Výkon (kW)
WKG40/2 500 - 2 500
WKG50/1 600 - 3 000
WKG50/2 800 - 4 800
WKG70/1 900 - 5 600
WKG70/2 1 100 - 9 600
Typ Výkon (kW)
WKG50/1 600 - 3 200
WKG50/2 800 - 5 000
WKG70/1 1 100 - 6 100
WKG70/3 1 400 - 9 600
WKG80/3 2 200 - 17 600
Typ Výkon (kW)
WKG40/1 300 - 1 800
WKG40/2 400 - 2 500
WKG50/1 600 - 3 200
WKG50/2 800 - 5 000
Typ Výkon (kW)
WKG70/1 1 000 - 6 400
WKG70/2 1 300 - 9 600
WKG80/4 2 200 - 17 600
WKG80/5 2 700 - 21 600
WKG80/6 4 000 - 25 600
Typ Výkon (kW)
WKL40/1 450 - 1 800
WKL40/2 650 - 2 500
WKL50/1 712 - 3 200
WKL50/2 1 125 - 5 000
WKL70/1 1 200 - 6 100
WKL70/3 1 800 - 9 600
WKL80/3 3 200 - 17 600
Typ Výkon (kW)
WKL70/1 1 800 - 6 400
WKL70/2 2 500 - 9 600
WKL80/3 3 200 - 15 200
Typ Výkon (kW)
WKMS40/1 550 - 1 800
WKMS40/2 750 - 2 500
WKMS50/1 1 012 - 3 200
WKMS50/2 1 700 - 5 000
WKMS70/1 1 800 - 6 100
WKMS70/3 2 150 - 9 600
WKMS80/3 3 200 - 17 600
Typ Výkon (kW)
WKMS70/1 1 800 - 6 400
WKMS70/2 2 500 - 9 600
WKMS80/3 3 200 - 15 200
Typ Výkon (kW)
WKGL50/1 400 - 2 800
WKGL50/2 500 - 4 000
WKGL70/0 1 450 - 6 000
WKGL70/1 1 000 - 10 000
WKGL70/3 1 300 - 10 400
WKGL80/1 1 700 - 13 600
WKGL80/2 18 400 - 23 000
Typ Výkon (kW)
WKGL40/2 300 - 1 760
WKGL50/1 450 - 2 800
WKGL50/2 500 - 4 000
WKGL70/0 750 - 5 600
WKGL70/1 1 000 - 8 000
WKGL70/3 1 100 - 10 400
WKGL80/1 1 800 - 13 600
Typ Výkon (kW)
WKGL50/1 600 - 3 000
WKGL50/2 800 - 4 800
WKGL70/1 900 - 5 600
WKGL70/2 1 100 - 9 600
Typ Výkon (kW)
WKGL50/1 600 - 4 000
WKGL50/2 800 - 5 000
WKGL70/1 1 100 - 6 100
WKGL70/3 1 400 - 9 600
WKGL80/3 2 200 - 17 600
Typ Výkon (kW)
WKGL40/1 300 - 1 800
WKGL40/2 400 - 2 500
WKGL50/1 600 - 3 200
WKGL50/2 800 - 5 000
Typ Výkon (kW)
WKGL70/1 1 000 - 6 400
WKGL70/2 1 300 - 9 600
WKGL80/3 2 500 - 15 200
Typ Výkon (kW)
WKGMS50/1 600 - 3 200
WKGMS50/2 800 - 5 000
WKGMS70/1 1 100 - 6 100
WKGMS70/3 1 400 - 9 600
WKGMS80/3 2 200 - 17 600
Typ Výkon (kW)
WKGMS40/1 300 - 1 800
WKGMS40/2 400 - 2 500
WKGMS50/1 600 - 3 200
WKGMS50/2 800 - 5 000
Typ Výkon (kW)
WKGMS70/1 1 000 - 6 400
WKGMS70/2 1 300 - 9 600
WKGMS80/3 2 500 - 15 200

Informačný materiál. Podrobný, rozsiahly, zaujímavý.

Informationsmaterial Magazin

Horáky WK duoblokové Nezávislé.

Modulárny systém to umožňuje. Výkon určuje rozmery telesa a Tepelné zariadenie  s jeho ďalšími komponentami určuje ventilátor spaľovacieho vzduchu. Takže vždy sa nájde optimálne riešenie.

Samostatný ventilátor spaľovacieho vzduchu

  • Prispôsobenie zodpovedajúce výkonu zamedzuje predimenzovaniu a zvýšeným nákladom
Opener
Tlaková čerpadlová stanica horáka

  • Optimálne prispôsobenie výkonu horáka a palivu
Opener
Olejová predhrievacia stanica

  • Podľa požiadavky je možné použiť elektrické predhrievače oleja alebo predhrievače médiom. Kombinácia je tiež možná.
Opener

Špecializované firmy na produkty Weishaupt. Rýchlo hľadať. Jednoducho nájsť.

Špecializované firmy na produkty Weishaupt. Rýchlo hľadať. Jednoducho nájsť.

Pobočky pre produkty Weishaupt. Rýchlo hľadať. Jednoducho nájsť.

Prosím vyberte miesto.

Použiť moju polohu
Back
Výsledky vyhľadávania Výsledok vyhľadávania Žiadne výsledky
Načítavajú sa výsledky

Nájdite pobočku, v ktorej pôsobnosti sa nachádzate:

Up