Please select a page template in page properties.

Naša klasika. Horáky Weishaupt monarch®.

Horák Weishaupt WM monarch® (55 až 12.000 kW)

Klasický horák monarch® od Weishauptu položil základ pre charakteristiku značky: spoľahlivosť. Súčasná konštrukčná rada je popri svojej robustnosti a dlhej životnosti vybavená najnovšou digitálnou technológiou. Horáky monarch® sú k dispozícii ako plynové, olejové a dvojpalivové horáky.

Prednosti zariadenia
Vynikajúci pomer ceny a výkonu

Premyslená konštrukcia horáka umožňuje variabilné použitie systémov riadenia spaľovania. To umožňuje reagovať na požiadavky zákazníkov s priaznivými cenami a ponúknuť systém, ktorý predstavuje všestranne hospodárnu investíciu.

Mnohostranné oblasti použitia

Špeciálne prispôsobenie geometrie plameňa spaľovacej komore tepelného zariadenia je faktorom úspechu všetkých horákov Weishaupt. Elektronický združený systém v spojení s optimalizovaným zmiešavacím zariadením umožňuje individuálne použitie na rôznych tepelných zariadeniach a procesných systémoch.

Koncept jednoduchej obsluhy

Všetky komponenty, ako napríklad regulácia paliva a vzduchu, sú usporiadané prehľadne a sú ľahko prístupné.

Obzvlášť tichá prevádzka

Inovatívna ventilátorová jednotka s prispôsobením krytu optimalizovaným pre prietok minimalizuje Emisie  hluku.

Aj na biogénne palivá

Olejové horáky Weishaupt sú vhodné pre vykurovací olej EL a vykurovací olej EL s nízkym obsahom síry DIN 51603-1, parafínový vykurovací olej EL P podľa DIN/TS 51603-8 alebo vykurovací olej EL A Bio s prímesou biokomponentov do 20,9%, s možnosťou zvýšenia až do 99,9% alebo FAME podľa DIN EN 14214. U väčšiny horákov je možné pridávať do zemného plynu 20 % obj. vodíka, ale jednotlivé prípady vyžadujú individuálny prístup.

Možnosti použitia
Jednoduchá a univerzálna montáž

Všetky elektrické komponenty sú pripojené pomocou konektorov. Horáky je možné vyklápať doľava alebo doprava.

Progresívne

Digitálny systém manažmentu spaľovania horáka monarch®. Horák  ponúka možnosť komunikácie s inými systémami, čo umožňuje zapojenie horáka do iných riadiacich systémov alebo systémov automatizácie budov. Weishaupt spĺňa priemyselné štandardy, ako je diaľkové ovládanie, monitorovanie a diagnostika v prípade poruchy.

Špeciálne prevedenia

Weishaupt vyvíja a vyrába horáky takmer pre všetky možné oblasti použitia - aj vo vertikálnom prevedení.

Technika
multiflam®

Patentovaná technológia Weishaupt multiflam®umožňuje dosahovať obzvlášť nízke hodnoty emisií u veľkých spaľovacích systémov.

Ústredným prvkom je špeciálne Zmiešavacie zariadenie , ktoré vytvára vnútornú recirkuláciu spalín. Tým sa ochladí plameň a zníži sa tvorba oxidov dusíka. Dosahované hodnoty NOₓ sú porovnateľné s hodnotami kompaktných horákov.

Výkonové spektrum rôznych rád horákov Weishaupt v prevedení multiflam®sa pohybuje od 100 kW do 23.000 kW.

Spätné vedenie spalín

Súčasné horáky Weishaupt vo verzii 4LN spĺňajú najprísnejšie environmentálne požiadavky na svete. Verzia horáka 4LN obsahuje systém spätného vedenia spalín, ktorého ovládacie prvky sú integrované v horáku.

Plynné Palivá  sú takmer bez obsahu síry a preto spaliny pozostávajú hlavne z oxidu uhličitého (CO2 ), vodnej pary (H2O) a dusíka (N2). To má pozitívny vplyv na spätné vedenie spalín, pretože popol ani sadze nemôžu znečisťovať systém.

Špeciálne nastavenia zmiešavacieho zariadenia v kombinácii s digitálnym manažérom spaľovania W-FM 200 zabezpečujú vysokú stabilitu plameňa a bezpečné prevádzkové vlastnosti.

Premix

Hodnoty emisií NOx  pod 30 mg/kWh sú dosahované s horákmi Weishaupt Premix.

Proces predzmiešavania s následným povrchovým spaľovaním je u kondenzačných kotlov s nižším výkonom už roky známy. Vďaka dôslednej vývojovej práci vo Weishaupte je možné tento spôsob použiť aj v oblastiach s vyšším výkonom. Výsledkom sú horáky LowNOx s technikou Premix (horáky PLN) a emisiami pod 30 mg/kWh NOx .

Pri povrchovom spaľovaní je rozhodujúca homogénna zmes plynu a vzduchu. Preto sa tu používa kompletne novo vyvinuté Zmiešavacie zariadenie . Podstatným znakom je oddelené vedenie plyn/vzduch, pri ktorom sa obidve média zlučujú až v spaľovacej trubici.

Horáky Weishaupt konštrukčnej rady WM monarch® (55 – 12.000 kW)

Typ Výkon (kW)
WM-G10/2 85 - 700
WM-G10/3 130 - 1 050
WM-G10/4 130 - 1 150
WM-G20/2 180 - 1 700
WM-G20/3 250 - 2 500
WM-G20/4 300 - 3 000
WM-G30/1 400 - 4 000
WM-G30/2 550 - 5 000
Typ Výkon (kW)
WM-G20/2 200 - 1 450
WM-G20/3 350 - 2 000
WM-G30/1 400 - 3 800
WM-G30/2 500 - 5 000
WM-G30/3 500 - 5 000
WM-G50/0 1 000 - 7 500
WM-G50/1 1 000 - 8 300
WM-G50/2 1 000 - 11 000
Typ Výkon (kW)
WM-G10/2 100 - 600
WM-G10/3 125 - 900
WM-G20/2 200 - 1 450
WM-G20/3 350 - 2 000
WM-G30/1 400 - 3 500
WM-G30/2 500 - 4 500
WM-G30/3 500 - 5 000
WM-G50/0 750 - 7 000
WM-G50/1 750 - 7 700
WM-G50/2 900 - 9 100
WM-G50/3 900 - 10 000
WM-G50/4 1 100 - 11 000
Typ Výkon (kW)
WM-G10/1 55 - 350
WM-G10/2 75 - 630
WM-G10/3 125 - 900
WM-G10/4 125 - 1 100
WM-G20/2 250 - 1 600
WM-G20/3 300 - 2 000
WM-G30/1 350 - 2 800
WM-G30/2 400 - 3 800
WM-G30/3 600 - 5 400
WM-G30/4 800 - 6 000
Typ Výkon (kW)
WM-G10/1 55 - 405
WM-G10/2 65 - 630
WM-G10/3 100 - 1 000
WM-G10/4 110 - 1 250
WM-G20/2 150 - 2 100
WM-G20/3 350 - 2 600
WM-G30/1 350 - 3 100
WM-G30/2 450 - 4 100
WM-G30/3 600 - 5 700
WM-G30/4 600 - 6 200
WM-G50/1 800 - 8 000
WM-G50/2 1 000 - 11 000
WM-G50/3 1 000 - 12 000
Typ Výkon (kW)
WM-G10/1 20 - 405
WM-G10/2 30 - 630
WM-G10/3 50 - 1 000
WM-G10/4 60 - 1 250
WM-G20/2 80 - 2 000
Typ Výkon (kW)
WM-L10/2 120 - 600
WM-L10/3 200 - 900
WM-L20/2 400 - 1 450
WM-L20/3 450 - 2 000
WM-L20/4 350 - 2 450
WM-L30/1 450 - 3 500
WM-L30/2 600 - 4 500
WM-L30/3 600 - 5 000
WM-L50/0 1 200 - 7 000
WM-L50/1 1 200 - 7 700
WM-L50/2 1 500 - 9 100
WM-L50/3 1 500 - 10 000
Typ Výkon (kW)
WM-L10/1 75 - 405
WM-L10/2 150 - 600
WM-L10/3 250 - 800
WM-L10/4 325 - 1 120
WM-L20/1 400 - 1 400
WM-L20/2 600 - 2 100
WM-L20/3 800 - 2 600
WM-L30/1 800 - 3 100
WM-L30/2 900 - 4 100
WM-L30/3 1 100 - 5 700
WM-L50/1 1 200 - 8 000
WM-L50/2 1 750 - 11 000
WM-L50/3 1 750 - 12 000
Typ Výkon (kW)
WM-S10/1 100 - 450
WM-S10/2 175 - 700
WM-S10/3 230 - 880
WM-S10/4 300 - 1 120
WM-S20/2 450 - 2 000
WM-S20/3 700 - 2 450
WM-S30/1 750 - 2 800
WM-S30/2 900 - 3 700
WM-S30/3 1 100 - 5 400
WM-S50/1 1 600 - 7 400
WM-S50/2 2 500 - 11 000
WM-S50/3 2 500 - 12 000
Typ Výkon (kW)
WM-GL20/2 200 - 1 450
WM-GL20/3 350 - 2 000
WM-GL30/1 450 - 3 700
WM-GL30/2 500 - 4 500
WM-GL30/3 500 - 5 000
WM-GL50/0 1 000 - 7 500
WM-GL50/1 1 000 - 8 300
WM-GL50/2 1 100 - 11 000
Typ Výkon (kW)
WM-GL10/2 100 - 600
WM-GL10/3 125 - 880
WM-GL20/2 200 - 1 450
WM-GL20/3 350 - 2 000
WM-GL20/4 300 - 2 450
WM-GL30/1 400 - 3 500
WM-GL30/2 500 - 4 500
WM-GL30/3 500 - 5 000
WM-GL50/0 750 - 7 000
WM-GL50/1 750 - 7 700
WM-GL50/2 900 - 9 100
WM-GL50/3 900 - 10 000
Typ Výkon (kW)
WM-GL10/1 65 - 405
WM-GL10/2 75 - 630
WM-GL10/3 110 - 1 000
WM-GL10/4 130 - 1 250
WM-GL20/2 150 - 2 000
WM-GL20/3 250 - 2 450
WM-GL30/1 350 - 3 100
WM-GL30/2 450 - 4 100
WM-GL30/3 600 - 5 700
WM-GL50/1 800 - 8 000
WM-GL50/2 1 000 - 11 000
WM-GL50/3 1 000 - 12 000
Typ Výkon (kW)
WM-GS20/2 150 - 1 700
WM-GS20/3 250 - 2 200
WM-GS30/1 350 - 3 100
WM-GS30/2 450 - 4 000
WM-GS30/3 600 - 5 600
WM-GS50/1 800 - 7 400
WM-GS50/2 1 000 - 11 000
WM-GS50/3 1 000 - 12 000

Informačný materiál. Podrobný, rozsiahly, zaujímavý.

Informationsmaterial Magazin

horáky monarch® WM Všestranné.

Pre každé použitie správny horák. Weishaupt štandardne ponúka veľké množstvo prevedení horákov s voliteľnými rozšíreniami. Vždy sa kladie dôraz na splnenie špecifických požiadaviek zákazníka.

Zobrazovacia a obslužná jednotka

  • S jazykovo neutrálnym displejom pre medzinárodné použitie
  • Integrovaná záložná pamäť pre zálohovanie údajov
Opener
Digitálny manažér spaľovania W-FM50/54

  • S integrovanou pripojovacou konzolou a zbernicovým rozhraním
Opener
Frekvenčný menič pre reguláciu otáčok

  • Softvér pre reguláciu otáčok štandardne integrovaný do manažéra spaľovania
  • Zvyšuje elektrickú účinnosť a znižuje náklady na elektrinu
Opener

Teleso pre nasávanie vzduchu Externé nasávanie vzduchu.

Znečistený vzduch skracuje život. To sa netýka iba ľudí, môže tým trpieť aj technika. Agresívne látky ako sú halogény, chloridy a fluoridy vedú pri spaľovaní k nežiaducim reakciám.

Teleso pre externé nasávanie vzduchu pre WML10

  • Existujú varianty pre nasávanie zhora, zdola a ako je to na obrázku zozadu
  • Olejové čerpadlo je na vonkajšej strane prívodu vzduchu pripevnené prírubou
Opener
Teleso pre externé nasávanie vzduchu pre WML10 alebo WMGL10

  • Nasávanie vzduchu zhora
  • Magnetická spojka pre olejové čerpadlo môže byť pripevnená v ľubovoľnom smere nasávania
Opener
Teleso pre externé nasávanie vzduchu pre WMG10

  • Existujú varianty pre nasávanie zhora, zdola a ako je znázornené na obrázku zozadu
Opener

Špecializované firmy na produkty Weishaupt. Rýchlo hľadať. Jednoducho nájsť.

Špecializované firmy na produkty Weishaupt. Rýchlo hľadať. Jednoducho nájsť.

Pobočky pre produkty Weishaupt. Rýchlo hľadať. Jednoducho nájsť.

Prosím vyberte miesto.

Použiť moju polohu
Back
Výsledky vyhľadávania Výsledok vyhľadávania Žiadne výsledky
Načítavajú sa výsledky

Nájdite pobočku, v ktorej pôsobnosti sa nachádzate:

Up