Please select a page template in page properties.

Skupina Weishaupt na výstave ISH Energy 2019 Frankfurt

V rámci popredného medzinárodného veľtrhu ISH Energy 2019 vo Frankfurte predstavila skupina Weishaupt širokú škálu produktov a služieb pre odborných partnerov na stánku s rozlohou 2 600 m² v novej hale 12.0 s mottom „blízko & osobne“.

Skupina Weishaupt s viac ako 3.500 zamestnancami patrí k popredným spoločnostiam v oblasti horákov, vykurovacích systémov, tepelných čerpadiel, solárnych systémov a automatizácie budov.

Firma, ktorá bola založená v roku 1932, je teraz holdingovou spoločnosťou: skupina Weishaupt pozostáva z troch spoločností, pôsobiacich v oblastiach energetická technika (Weishaupt), získavanie energie (BauGrund Süd) a energetický manažment (Neuberger automatizácia budov) .

V rámci popredného medzinárodného veľtrhu ISH Energy 2019 vo Frankfurte predstavila skupina Weishaupt svoju širokú škálu produktov a služieb pre odborných partnerov na stánku s rozlohou 2.600 m² v novej hale 12.0 s mottom „blízko & osobne“. Boli vystavované produkty z troch produktových oblastí, v ktorých pôsobí spoločnosť Weishaupt:

Energetická technika:

 • nástenné plynové kondenzačné systémy od 2 do 800 kW s príslušnými komponentami
 • stacionárne plynové kondenzačné kotly od 2 do 1.200 kW s príslušnými komponentami
 • stacionárne olejové kondenzačné kotly (do 45 kW) s príslušnými komponentami
 • vysokoúčinné a kompaktné tepelné čerpadlá pre energetické zdroje vzduch, zem, voda (do 180 kW)
 • splitové tepelné čerpadlá (do 16 kW)
 • solárne systémy, solárne komponenty a zásobníky / stanice
 • riadiace a diaľkové systémy
 • plynové, olejové a dvojpalivové horáky s digitálnym riadením spaľovania (až do 32.000 kW) je možné použiť aj pre simultánnu prevádzku od 1 MW
 • široká škála služieb pre kúrenárske firmy a inžinierske kancelárie v oblasti poradenstva, plánovania / projektovania, objednávania, dodávok, montáže / uvedenia do prevádzky a zákazníckeho servisu

Získavanie energie:

 • geoplus® - vrty pre geotermálne sondy
 • hydroplus® - vŕtanie studní
 • automatická kontrola kvality injektáže vrtu

Energetický manažment:

 • riadiace systémy budov a automatizácia budov

 

1. Kondenzačná technika

1.1 Nové: plynové kondenzačné kotly Thermo Condens WTC-GW 80/100-A

S novými plynovými kondenzačnými kotlami WTC-GW 80/100-A rozširuje Weishaupt výkonový rozsah svojich nástenných kondenzačných systémov z doterajších 60 kW na 100 kW - v kaskáde dokonca na 800 kW.

Vysoká kvalita nových kotlov začína už krytom. Vďaka kvalitnému závesu a nivelačnému zariadeniu je možné kotly v krátkom čase presne vyrovnať. Priestor pre vedenie káblov na zadnej stene zabezpečuje jednoduché, prehľadné zapojenie a zošikmený kryt optimálny prístup. Elektronika (vpravo) je chránená proti striekajúcej vode a je oddelená od hydrauliky a mechaniky (vľavo).

Vysokovýkonný výmenník tepla je vyrobený z vysoko kvalitného odliatku hliník/kremík do piesku. Vyznačuje sa vysokou tepelnou vodivosťou (6,7-krát lepšou ako ušľachtilá oceľ), účinnosťou, robustnosťou a dlhou životnosťou. Veľké čistiace otvory umožňujú ľahkú údržbu kotlov.

Samokalibračný systém Weishaupt SCOT (Safety Combustion Technology) neustále zabezpečuje optimálnu kvalitu spaľovania aj pri rôznom zložení paliva. Šírka modulačného pásma u nových kotlov je už od 14,4 kW (pri 50/30 °C).

Pomocou asistenta uvedenia do prevádzky sú na základe pripojených komponentov ponúknuté možné konfigurácie zariadenia. Ostáva už len zvoliť príslušnú hydrauliku. Potom sa automaticky nastavia všetky parametre a spínacie výstupy. To uľahčuje uvedenie do prevádzky, šetrí čas, zvyšuje funkčnú spoľahlivosť a predchádza chybám pri nastavovaní.

Modulárny systém energetického manažmentu (WEM) od Weishauptu je univerzálne použiteľný a rozšíriteľný - aj pri komplexných systémoch. Vďaka štandardne dodávanému rozhraniu LAN a portálu energetického manažmentu Weishaupt môže nový plynový kondenzačný kotol ľahko a spoľahlivo komunikovať cez internet s počítačom, smartfónom alebo tabletom. Pritom sú dodržané súčasné vysoké bezpečnostné štandardy.

1.2 Nové: olejový kondenzačný kotol Thermo Condens WTC-OB B (20 - 35 kW)

Po zavedení modelu WTC-OB 18-B v roku 2018 je teraz k dispozícii aj nová generácia olejového kondenzačného kotla s výkonmi 25, 30 a 35 kW. V nových kotloch pracuje horák purflam® nastavený z výroby.

Tento sa zapína v závislosti od potreby tepla na stupeň 1 alebo 2 a obzvlášť šetrí vykurovacím olejom.

Vysokovýkonný výmenník tepla zo zliatiny hliníka a kremíka je kompletne tepelne zaizolovaný a zabezpečuje ročnú energetickú účinnosť až do 92%. To zodpovedá triede energetickej účinnosti A. Veľké voľné prierezy a prístup spredu umožňujú ľahkú údržbu kotla.

Vďaka integrovanej kombinácii tlmičov hluku pre spaliny a nasávaný vzduch je prevádzka veľmi tichá. V kotli sa nachádza ľahko udržiavateľná kombinácia olejového filtra a odvzdušňovača.

 

2. Tepelné čerpadlá

2.1 Nové: Tepelné čerpadlo vzduch/voda Biblock WWP LB (10 kW)

Nové modulačné tepelné čerpadlo Weishaupt vzduch/voda Biblock WWP LB má výkonový rozsah od 3 do 10 kW. Vyniká jeho mimoriadne tichá a efektívna prevádzka, ako aj moderná a progresívna vonkajšia jednotka. Vonkajšia jednotka v novom dizajne má veľkoplošný výparník s absorbčnou plochou 45 metrov štvorcových a špeciálny povlak BlueFin pre zvýšenú ochranu proti korózii. Optimalizované lamely a inovatívny ventilátor s lopatkami v tvare sovích krídel zabezpečujú obzvlášť tichý chod. Už vo vzdialenosti 1,5 metra sa dosahuje 35 dB(A). To zodpovedá najprísnejším požiadavkám TA Lärm (limitná hodnota pre obytné a kúpeľné oblasti). Elektronický expanzný ventil s rýchlym nábehom tiež prináša vysokú účinnosť.

Vo vnútornej jednotke je zabudovaný kompresor Scroll s invertorom, ktorý sa vyznačuje veľmi tichým chodom, rýchlym dosahovaním požadovaných hodnôt ako aj dlhou životnosťou. Vďaka vstrekovaniu pary a prídavnému výmenníku tepla s elektronickým expanzným ventilom pracuje nové tepelné čerpadlo Biblock pri vonkajších teplotách až do -22 ° C a poskytuje výstupné teploty do 65 °C. K štandardnému vybaveniu patrí odvzdušňovací systém, odkalovací systém, kompletné vybavenie pre chladiacu prevádzku, senzor objemového prietoku s integrovaným meračom tepla a druhé tepelné zariadenie pre vykurovanie a ohrev vody.

Nové tepelné čerpadlo je ovládané intuitívne pomocou systémového zariadenia s farebným displejom a signalizíciou LED. Kúrenársky technik vie pomocou integrovaného asistenta pre uvedenie do prevádzky jednoducho a rýchlo uviesť tepelné čerpadlo do prevádzky.

2.2 Nové: intuitívne ovládanie pre všetky monoblokové tepelné čerpadlá Weishaupt.

Weishaupt ponúka pre všetky monoblokové tepelné čerpadlá intuitívne ovládanie prostredníctvom 4,3-palcového farebného dotykového displeja s LED signalizáciou. V obslužnej úrovni je k dispozícii jednoduchá funkcia ohrev/chladenie. Zobrazuje sa tiež: dátum/čas, výstupná teplota, teplota teplej vody a vonkajšia teplota, stav tepelného čerpadla a výber úrovne. Zelená funkčná lišta LED vedľa dotykového displeja signalizuje, že tepelné čerpadlo funguje bez problémov.

 

3. Zásobníky a stanice

3.1 Nové: bytová výmenníková stanica WHI apartment

Elektronicky riadená bytová výmenníková stanica Weishaupt WHI apartment kombinuje funkcie prenosu tepla, ohrevu pitnej vody a merania spotreby energií v jednej komplexne vybavenej jednotke.

V nových ako aj pôvodných budovách sa stále viac stavebných spoločností, projektantov a špecializovaných firiem spolieha na bytové výmenníkové stanice. Dôvodom je vysoká úroveň hygieny pitnej vody a kompatibilita s kondenzačnými kotlami a tepelnými čerpadlami. A to v kompaktnom formáte rozvodnej skrinky. Používajú sa napríklad v bytových domoch a všetkych objektoch s vysokými požiadavkami na hygienu pitnej vody.

 

4. Plynové, olejové a dvojpalivové horáky

4.1 Nové: regulácia otáčok a O2 regulácia pre kompaktné horáky typovej rady W.

Weishaupt ponúka techniky úspory energie - reguláciu otáčok a O2 reguláciu teraz aj pre kompaktné horáky typovej rady W (do 570 kW).

Regulácia otáčok motora ventilátora má za následok výrazné zníženie spotreby elektrickej energie (až o 70%) a emisií hluku (až o 9 dB (A)), ako aj plynulejší nábeh horáka. O2 regulácia znižuje spotrebu paliva, zabezpečuje konštantné hodnoty spaľovania a spoľahlivé monitorovanie.

4.2 Nové: produktové rozšírenie technológia PLN Ultra LowNOx a 4LN+ARF

V dôsledku čoraz prísnejších požiadaviek na emisie NOx v EÚ, Číne a USA Weishaupt ďalej rozširuje svoj program horákov Ultra LowNOx. Weishaupt rozširuje svoju ponuku horákov PLN o plynové horáky WM-G30 (do cca 4.200 kW). PLN znamená Premix-LowNOx - systém, ktorý kombinuje predzmiešavanie s povrchovým spaľovaním. Podstatná výhoda tohto spaľovacieho systému spočíva v tom, že okrem štandardných kotlov môže byť používaný aj so spaľovacími komorami s výrazne menšími geometriami a je možné dosiahnuť hodnoty NOx pod 20 mg/kWh. S plynovým horákom WM-G50 (do 11.000 kW) a dvojpalivovými horákmi WM-GL20 (do 2.000 kW) príp. WKmono-GL80 (do 17.000 kW) Weishaupt rozširuje svoj program verzie LowNOx 4LN so spätným vedením spalín, ktorá dosahuje hodnoty NOx pod 30 mg/kWh (u plynu). Verzia horáka 4LN predstavuje systém recirkulácie spalín, ktorého regulačné komponenty sú integrované v horáku. Optimalizované zmiešavacie zariadenia a digitálny manažment spaľovania zabezpečujú zachovanie osvedčených predností, ako sú spoľahlivé zapaľovanie, vysoká stabilita plameňa a spoľahlivá prevádzková charakteristika.

 

5. Automatizácia budov od firmy Neuberger pre najvyššie požiadavky.

Podrobné informácie o nových produktoch nájdete na www.neuberger.net

 

6. Geotermia vyšších zemských vrstiev: ponuka služieb spoločnosti BauGrund Süd

6.1 Zemné sondy geoplus®

Geotermálna energia je ekologický a udržateľný zdroj energie. BauGrund Süd je popredná európska spoločnosť pre geotermiu vyšších zemských vrstiev, ktorá je vďaka svojej kompetencii schopná predložiť transparentné a jednoznačné ponuky pre stavebníkov a kúrenárske firmy.

Zemná sonda geoplus® od firmy BauGrund Süd predstavuje vždy celkový projekt, ktorý zahŕňa všetky pracovné kroky od analýzy polohy až po pripojenie k systému tepelného čerpadla. To sa týka aj všetkých nákladov.

6.2 Studňový systém hydroplus®

Podzemná voda je zo všetkých zdrojov energie najefektívnejšia, pokiaľ ide o tepelné čerpadlá. Tepelné čerpadlo Weishaupt voda/voda môže vyprodukovať až päťnásobok dodanej elektrickej energie. Predpokladom je profesionálne prevedená termická studňa, ktorá zabezpečuje trvalé využitie podzemnej vody ako zdroja energie. Pre tento účel má Weishaupt svoju dcérsku spoločnosť BauGrund Süd. Popredná európska spoločnosť pre geotermiu vyšších zemských vrstiev má vedomosti a schopnosti na to, aby mohla urobiť transparentnú a bezpečnú ponuku pre termické studne.

6.3 Automatická kontrola kvality injektáže vrtu.

Zemná sonda geoplus® od firmy BauGrund Süd je teraz k dispozícii s automatickou kontrolou kvality injektáže vrtu. Odborné prevedenie injektáže vrtu je dosiahnuté použitím označenej injektážnej zmesi a precíznej meracej techniky.

Injektáž vrtu je dôležitým detailom systému geotermálnych sond. Priestor medzi stenou vrtu a vystrojením vrtu (zemnou sondou) je „zhutnený“ špeciálnym stavebným materiálom. Zhutnenie zabezpečuje optimálne tepelné spojenie zemnej sondy s okolitou pôdou. Spoľahlivo sa tým zabráni aj nežiadúcemu spojeniu medzi dvoma vrstvami nesúcimi podzemnú vodu, takzvanému „hydraulickému skratu“.

Väčšina známych nedostatkov systému geotermálnych sond sa dá pričítať chybnej realizácii injektáže vrtu. Tu by sa v žiadnom prípade nemalo šetriť na nesprávnom mieste.

Up