Please select a page template in page properties.

Rekordný rok s energetickou technikou: Weishaupt rástol v roku 2018 rýchlejšie ako trh

Úspešne s tepelnými čerpadlami, plynovou kondenzačnou technikou a ďalšími riešeniami v oblasti vykurovania a energií: skupina Weishaupt zaznamenala v rekordnom roku 2018 obrat 635 miliónov EUR. Vývoj podporili nové produkty z oblasti vykurovacej techniky. Weishaupt sa značnými investíciami v celkovom objeme 420 miliónov EUR za posledných desať rokov výrazne zameral na budúcnosť. Na poprednom svetovom veľtrhu ISH vo Frankfurte nad Mohanom prezentovala skupina spoločností Weishaupt, BauGrund Süd a Neuberger Gebäudeautomation od 11. do 15. marca 2019 všetky produkty a služby.

Skupina Weishaupt, systémový výrobca z oblasti energie, zvýšila v roku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim rokom svoj medzinárodný obrat o sedem percent na 635 miliónov EUR. V Nemecku bol rast dokonca vyšší ako desať percent. Spoločnosť založená v roku 1932 sa tak vyvíjala výrazne lepšie ako je priemer trhu. Skupina spoločností s 3 580 zamestnancami na celom svete zahŕňa firmy Max Weishaupt GmbH (tepelné zariadenia od tepelných čerpadiel pre rodinné domy až po veľké priemyselné horáky), BauGrund Süd (vrty pre povrchovú geotermiu) a Neuberger Gebäudeautomation (automatizácia budov).

Obzvlášť žiadané boli medzi iným tepelné čerpadlá Weishaupt. Počet predaných kusov v Nemecku sa v roku 2018 zvýšil o 22 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Tu sa odráža aj trend na trhu s vykurovacou technikou. Pretože tepelné čerpadlá boli v roku 2017 prvýkrát u povolených novostavieb v Nemecku najčastejšie inštalovanými tepelnými zariadeniami. Od roku 2007 má spoločnosť Weishaupt široký výrobný program tepelných čerpadiel na využitie environmentálnej energie zo vzduchu, zeme a vody.

Rovnako s nárastom predaných počtov kusov o dvanásť percent v roku 2018 je produktová oblasť kondenzačnej techniky nad priemerným rastom odvetvia v Nemecku.

Pozitívny pohľad späť
Konateľ firmy Dipl.-Ing. Siegfried Weishaupt prináša pozitívne zhrnutie dlhodobej podnikateľskej činnosti skupiny Weishaupt: „Veľmi dobrý vývoj v súčasnosti je spôsobený aj výraznou kontinuitou, ktorá formovala všetky obchodné oblasti v posledných desaťročiach." Podnikateľ, ktorý vo februári 2019 oslávil svoje 80. narodeniny, zdôrazňuje: „Max Weishaupt GmbH so svojim postavením v oblasti energetickej techniky je jadrom dnešnej skupiny firiem. Integráciou spoločnosti Neuberger v roku 1995 a BauGrund Süd v roku 2009 pribudli dôležité obchodné oblasti automatizácie budov a geotermálnej energie. Z neustáleho ďalšieho rozvoja všetkých troch obchodných oblastí profitovala odvtedy skupina spoločností ako celok. To je výsledkom synergií medzi jednotlivými spoločnosťami. Tieto nám ako systémovému výrobcovi poskytujú jedinečné postavenie v odvetví."

Investície do budúcnosti
Skupina Weishaupt realizuje od roku 2010 desaťročný investičný program v hodnote 420 miliónov EUR. V rámci tohto programu sa posilňuje predajná sieť, výrobné zariadenia, logistika ako aj výskum a vývoj. V roku 2018 bolo uvedené do prevádzky nové logistické centrum v kmeňovom závode vo Schwendi - investícia vo výške 30 miliónov EUR. Ďalšími míľnikmi sú otvorenie nového sídla pre severnú Ameriku v Kanade a výstavba nového sídla spoločnosti BauGrund Süd. Spoločnosť zároveň zintenzívňuje výskum a vývoj energetickej techniky.

Partner kúrenárskych firiem
Popri progresívnych a spoľahlivých produktoch prispieva k trvalému úspechu významne partnerstvo s kúrenárskymi firmami, hovorí Dipl.-Wi.-Ing. Thomas Weishaupt.

Kúrenárskym firmám poskytuje Weishaupt služby ohľadom svojich produktov. tieto siahajú od technického poradenstva až po praktické školenia k produktom.

Spoločnosť Weishaupt pravidelne vystavuje na poprednom svetovom veľtrhu ISH vo Frankfurte nad Mohanom kompletný program produktov a služieb v oblastiach energetickej techniky, získavania energie a energetického manažmentu.

Tlačová správa na stiahnutie.

Up