Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

K téme vykurovanie je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Účinnosť

Rozdiel medzi privedenou a odvedenou (využitou) energiou. Pri nižších teplotách spalín ako aj nižších teplotách na výstupe a na spiatočke sa účinnosť vykurovacích systémov zvyšuje.

Up