Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

K téme vykurovanie je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Chladivo

Kvapalina, ktorá sa používa na prenos tepla v tepelných čerpadlách. Pri nízkom tlaku a nízkej teplote absorbuje teplo, pri vyššom tlaku a vyššej teplote odovzdáva teplo. Pri týchto procesoch sa vždy mení skupenstvo.

Up