Please select a page template in page properties.

Slovník odborných výrazov. Tepelná technika
jednoducho vysvetlená.

O kúrení. Od A po Z

K téme vykurovanie je potrebné vysvetliť niektoré technické výrazy. Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť. V abecednom poradí.

Energetické zdroje

Rozlišuje sa na jednej strane medzi limitovanými zdrojmi energie, ktoré sú nám k dispozícii v obmedzenom množstve, ako plyn alebo olej, a preto by mali byť využívané nanajvýš hospodárne, a neustále sa obnovujúcimi energetickými zdrojmi ako slnko, vietor alebo voda (Obnoviteľné energie ). Tieto zdroje napriek značnému pokroku budú môcť aj v dlhodobom horizonte pokrývať len malú časť našej energetickej potreby, z hľadiska opodstatnenosti ako aj rozsahu použitia v hospodárstve.

Up