Komunikačný modul Weishaupt

Veľké horáky Weishaupt s digitálnou technikou môžu byť zapojené pomocou rôznych rozhraní do všetkým uvažovaných systémov technického vybavenia budov.

Popis

Komunikačný modul W-FM COM
Komunikačný modul W-FM COM umožňuje diaľkový prístup k procesným hodnotám a parametrom horáka s managerom horáka W-FM 50, W-FM 54, W-FM 100 alebo W-FM 200.

Pripojenie do siete: Komunikačný modul W-FM COM môže byť spojený s internetom pomocou prenosu (GSM/GPRS) SIM-kartou alebo pomocou Ethernet/LAN. Prístup sa uskutočňuje cez pevne priradenú adresu IP od poskytovateľa alebo prostredníctvom web portálu. Pomocou Modbus môže byť pripojený jeden alebo viacero horákov.

Sledovanie a nastavenie: Je možné vyčítať príp. zmeniť hodnoty výkonu, kotlovú teplotu, hodnotu O2, požadované hodnoty, prevádzkové stavy, históriu porúch atď. 

Zápis údajov zariadenia: W-FM COM umožňuje periodický záznam hodnôt regulácie. Zaznamenané hodnoty môžu byť vyvolané pomocou e-mailu. Ďalej môže byť hlásené e-mailom alebo správou SMS prekročenie príp. podkročenie hraničných hodnôt a eventuálnych porúch, ktoré sa vyskytli.

Multifunkčný: Prístroj je vybavený digitálnym vstupom a výstupom. Pomocou prídavných modulov sú možné ďalšie vstupy a výstupy.

Viacjazyčný: Rôzne jazykové nastavenia uľahčujú použitie vo svete. 

Bezpečnosť: Prístup k je chránený heslom. Možnosť nastavenia rôznych stupňov oprávnení príp. úrovní užívateľov zvyšuje bezpečnosť.

Nezávislý od platformy: Webový software umožňuje zobrazenie a ovládanie pomocou najrôznejšieho hardware a operačných systémov - tablet, smartfón, PC príp. iOS, Android, Windows, Linux atď. 

Prospekty

W-FM COM
W-FM COM
PDF • 4.2 MB

Potrebujete radu od odborníkov firmy Weishaupt?