slowakei sk Produkty Plynové, olejové a dvojpalivové horáky Stredné a veľké horáky Horáky typovej rady WM monarch® (55 - 11.000 kW)

Horáky typovej rady WM monarch® (55 - 11.000 kW)

Horáky monarch® založili povesť legendárnej spoľahlivosti Weishaupt. Aktuálna typová rada je vybavená najmodernejšou digitálnou technikou.

Popis

Plynové horáky WM 30 (350 až 6.200 kW) Plynové horáky WM 10 Olejové horáky WM L30

Horáky monarch® založili povesť legendárnej spoľahlivosti Weishaupt. Aktuálna typová rada je vybavená najmodernejšou digitálnou technikou.

Vynikajúci pomer cena - výkon: Digitálna technika, modulárna konštrukcia a najmodernejšie technológie spaľovania robia z horáka Weishaupt monarch® všestranne efektívnu investíciu.

Mnohostranné oblasti použitia: Horáky tejto typovej rady sa inštalujú na vykurovacie kotly, plynové kotly, ohrievače vzduchu a moderné vysokovýkonné zariadenia až do výkonu 11.000 kW.

Komfortná manipulácia: Všetky komponenty týkajúce sa regulácie paliva a vzduchu sú prehľadne usporiadané a sú dobre prístupné.

Obzvlášť tichá prevádzka: Inovatívna ventilátorová jednotka s uložením vzduchovodných častí horáka priaznivým z hľadiska prúdenia vzduchu minimalizuje vznik hluku.

Jednoduchá a univerzálna montáž: Všetky komponenty sú pripojené pomocou konektorov. Horáky je možné vyklápať vľavo alebo vpravo.

Aj pre biogénne palivá: Olejové a dvojpalivové horáky Weishaupt sú vhodné pre vykurovací olej extraľahký a vykurovací olej extraľahký s nízkym obsahom síry DIN 51603-1, vykurovací olej extraľahký s prídavkom biokomponentov až do 10% podľa DIN 51603-6, vykurovací olej extraľahký A Bio 5 a 10.

Špeciálne prevedenia: Weishaupt vyvíja a vyrába horáky pre takmer všetky možnosti použitia - aj vo vertikálnom prevedení.

Prospekty

Horáky monarch® WM 10 (55 - 1250 kW) - Flexibilné pri použití
Horáky monarch® WM 10 (55 - 1250 kW) - Flexibilné pri použití
PDF • 1.9 MB
Horáky monarch® WM 20 (150 - 2600 kW) - Kompaktné a výkonné
Horáky monarch® WM 20 (150 - 2600 kW) - Kompaktné a výkonné
PDF • 2.0 MB
Horáky monarch® WM 30 (350 - 6200 kW) - výkonné a univerzálne
Horáky monarch® WM 30 (350 - 6200 kW) - výkonné a univerzálne
PDF • 2.1 MB
Horáky monarch® WM 50 (800 –11.000 kW) - výkonné a univerzálne
Horáky monarch® WM 50 (800 –11.000 kW) - výkonné a univerzálne
PDF • 1.5 MB
Horáky monarch® WM-GS, S10-30 - pre špeciálne použitie
Horáky monarch® WM-GS, S10-30 - pre špeciálne použitie
PDF • 11.1 MB
Monoblokové horáky vo vertikálnom prevedení
Monoblokové horáky vo vertikálnom prevedení
PDF • 2.1 MB
Weishaupt monarch® dvojpalivové horáky
Weishaupt monarch® dvojpalivové horáky
PDF • 1.3 MB
Meranie Riadenie Regulácia
Meranie Riadenie Regulácia
PDF • 1.7 MB
Optimalizácia viackotlových zariadení
Optimalizácia viackotlových zariadení
PDF • 2.6 MB

multiflam®

Patentovaná technológia Weishaupt multiflam® umožňuje dosahovanie obzvlášť nízkych emisných hodnôt na veľkých tepelných zariadeniach.

Základom je špeciálne zmiešavacie zariadenie, ktoré stimuluje internú recirkuláciu spalín. Plameň sa tým ochladí a tvorba oxidov dusíka sa znižuje. Dosahované hodnoty NOx sú porovnateľné s emisiami kompaktných horákov.

Priaznivý pomer cena - výkon: Doplnkové príslušenstvo na strane kotla ako vonkajšie spätné vedenie spalín je potrebné len vtedy, ak sú v konkrétnom prípade špecificky požadované veľmi nízke hodnoty NOx.

Optimálne spaľovanie: Zmiešavacie zariadenie rozdeľuje palivo na rôzne trysky.    Spaľovanie sa uskutočňuje pomocou primárnej trysky a koncentricky usporiadaných sekundárnych trysiek. Primárny plameň vytvára v celom regulačnom rozsahu stabilný, bezpečný ucelený plameň.

Univerzálnosť: Výkonový rozsah rozličných typových rád horákov Weishaupt v prevedení multiflam® sa pohybuje od 100 kW do 23.000 kW.

Digitálna spaľovacia technika: Najmodernejšia technika ovláda prívod paliva a vzduchu a zabezpečuje optimálne hodnoty spaľovania.

Dlhá životnosť: Horáková technika Weishaupt je výsledkom dlhoročných vývojových prác a skúseností. Pri výrobe sa používajú len tie najlepšie materiály.

Moderné palivá: Olejové a dvojpalivové horáky Weishaupt sú vo všeobecnosti vhodné pre vykurovací olej extraľahký, vykurovací olej extraľahký s nízkym obsahom síry podľa DIN 51603-1 a pre vykurovací olej extraľahký A Bio 10 podľa DIN SPEC 51603-6 s prímesou biokomponentov až do 10 %.

Spätné vedenie spalín

Aktuálna horáková rada Weishaupt monarch® WM20 až WM50 vie vo verzii 4LN splniť najprísnejšie svetové ekologické predpisy. Verzia horákov 4LN obsahuje systém spätného vedenia spalín, ktorého regulačné prvky sú integrované v horáku.

Spätné vedenie spalín pre plynné palivá: Plynné palivá takmer neobsahujú síru a preto spaliny pozostávajú hlavne z oxidu uhličitého (CO2), vodnej pary (H2O) a dusíka (N2). To má pozitívny vplyv na spätné vedenie spalín, pretože ani popol ani sadze nemôžu znečisťovať systém.

Optimalizované zmiešavacie zariadenia: Optimalizácia zmiešavacieho zariadenia v kombinácii s digitálnou programovou automatikou W-FM 200 zabezpečuje vysokú stabilitu plameňa a spoľahlivý priebeh prevádzky.

Dávkovacia jednotka: Osobitnú pozornosť si zasluhuje kompaktná dávkovacia jednotka, pozostávajúca zo snímača teploty a spalinovej klapky s krokovým motorom. Je pripevnená priamo na telese regulátora vzduchu a umožňuje kompletnú systémovú skúšku z výroby. To znižuje dobu montáže v mieste inštalácie a dobu uvedenia do prevádzky.

Regulácia: Programová automatika W-FM 200 v prevedení pre spätné vedenie spalín je rozšírená jedným softwarovým modulom, ktorý zabezpečuje spätne vedené množstvo spalín v závislosti od teploty vo všetkých prevádzkových fázach. Umožňuje správnu funkciu pri studenom štarte, maximálnu prevádzkyschopnosť a dodržanie emisných limitov NOx.

Premix

S technológiou Weishaupt Premix sú dosahované emisné hodnoty pod 30 mg/kWh.

Princíp: Spôsob predzmiešavania s následným povrchovým spaľovaním je u kondenzačných zariadení v oblasti nižších výkonov aktuálny už mnoho rokov. Dôslednou vývojovou činnosťou u firmy Weishaupt sa podarilo aplikovať tento spôsob aj pre vyššie výkony. Výsledkom sú horáky LowNox s technológiou Premix (horáky PLN) a emisiami pod 30 mg/kWh NOx.

Nové zmiešavacie zariadenie: U povrchového spaľovania je rozhodujúca homogénna zmes plynu so vzduchom. Preto je tu použité kompletne novovyvinuté zmiešavacie zariadenie. Podstatným znakom je oddelené vedenie plyn/vzduch, ktoré spája obidva médiá až v spaľovacej rúre. K rovnomernému premiešaniu dochádza pri prúdení plynu cez plynový rozdeľovač a vzduchu ktorý sa dostáva do rotácie pri prechode vírivým difúzorom.

Spaľovanie: Zmes plyn-vzduch preniká pod tlakom kovovým tkanivom s úzkymi okami a spaľuje sa na jeho povrchu. Takto vzniknutý plošne rozložený plameň s teplotami pod 1200 °C tlmí termickú tvorbu oxidov dusíka. Hodnoty NOx pod 30 mg/kWh sú teraz aj v oblasti stredných výkonov horákov realitou.

Všestranne použiteľné: Podstatnou prednosťou tejto techniky je požiadavka na geometriu spaľovacieho priestoru. Táto môže byť výrazne menšia, ako je u bežných kotlov.

Digitálna programová automatika: Aj v súvislosti s regulačným rozsahom sú horáky PLN na rovnakej úrovni s pretlakovými plynovými horákmi. S elektronickým združeným systémom plyn-vzduch programovej automatiky Weishaupt W-FM50, W-FM100 alebo W-FM200 sú možné regulačné rozsahy do 1:7.

Potrebujete radu od odborníkov firmy Weishaupt?