slowakei sk Produkty Plynové, olejové a dvojpalivové horáky Stredné a veľké horáky Horáky typovej rady WKmono 80 (do 17.000 kW)

Horáky typovej rady WKmono 80 (do 17.000 kW)

Najsilnejšie monoblokové horáky Weishaupt.

Popis

Horáky konštrukčnej série WKmono 80 sú najvýkonnejšie monoblokové horáky Weishaupt. So svojim výkonom až do 17.000 kW boli primárne koncipované pre náročné použitie v priemysle.

 

Silný a kompaktný: Aj napriek svojej relatívne kompaktnej konštrukcii s dĺžkou 1630 mm sa pohybuje výkonový rozsah horáka WKmono 80 od 1.200 do 17.000 kW.     . Mnohé komponenty ako napr. zmiešavacie zariadenie pochádzajú z osvedčenej série duoblokových horákov WK a sú navzájom dokonale prispôsobené.

Digitálny manažment spaľovania: digitálny manažment spaľovania, ktorý sa aj u konštrukčnej série horákov WKmono nachádza sériovo, ovláda hospodárne zaobchádzanie s plynom alebo olejom a uľahčuje obsluhu a údržbu horáka. Uvádzanie do prevádzky sa prevádza krok za krokom pomocou užívateľsky optimalizovaného menu. Okrem toho je možné začlenenie do rôznych kontrolných a ovládacích systémov až po integráciu do komplexného systému automatického riadenia budov.

Dômyselná konštrukcia: Všetky komponenty sú ľahko prístupné a umožňujú prehľadný servis. Zmiešavacie zariadenie sa môže v telese horáka vysúvať do servisnej polohy. Aj demontáž zmiešavacích zariadení až do celkovej dĺžky 700 mm môže byť prevádzaná cez teleso horáka

Prevedenia podľa potreby: V závislosti od účelu použitia môžu byť horáky WKmono dodávané v rozličných prevedeniach. Pre prispôsobenie špeciálnym emisným požiadavkám sú k dispozícii rôzne zmiešavacie zariadenia.

Univerzálna voľba paliva: Zemný plyn E, zemný plyn LL, kvapalný plyn B/P, vykurovací olej extraľahký, vykurovací olej extraľahký A Bio 10.

To je spoľahlivosť: Hustá poradenská a servisná sieť je tu pre zákazníkov nepretržite 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Tým je zabezpečené, že zariadenie s horákmi Weishaupt plní neustále spoľahlivo svoju službu.

Prospekty

Weishaupt WKmono 80
Weishaupt WKmono 80
PDF • 8.1 MB

multiflam®

Patentovaná technológia Weishaupt multiflam® umožňuje dosahovanie obzvlášť nízkych emisných hodnôt na veľkých tepelných zariadeniach.

Základom je špeciálne zmiešavacie zariadenie, ktoré stimuluje internú recirkuláciu spalín. Plameň sa tým ochladí a tvorba oxidov dusíka sa znižuje. Dosahované hodnoty NOx sú porovnateľné s emisiami kompaktných horákov.

Priaznivý pomer cena - výkon: Doplnkové príslušenstvo na strane kotla ako vonkajšie spätné vedenie spalín je potrebné len vtedy, ak sú v konkrétnom prípade špecificky požadované veľmi nízke hodnoty NOx.

Optimálne spaľovanie: Zmiešavacie zariadenie rozdeľuje palivo na rôzne trysky.    Spaľovanie sa uskutočňuje pomocou primárnej trysky a koncentricky usporiadaných sekundárnych trysiek. Primárny plameň vytvára v celom regulačnom rozsahu stabilný, bezpečný ucelený plameň.

Univerzálnosť: Výkonový rozsah rozličných typových rád horákov Weishaupt v prevedení multiflam® sa pohybuje od 100 kW do 23.000 kW.

Digitálna spaľovacia technika: Najmodernejšia technika ovláda prívod paliva a vzduchu a zabezpečuje optimálne hodnoty spaľovania.

Dlhá životnosť: Horáková technika Weishaupt je výsledkom dlhoročných vývojových prác a skúseností. Pri výrobe sa používajú len tie najlepšie materiály.

Moderné palivá: Olejové a dvojpalivové horáky Weishaupt sú vo všeobecnosti vhodné pre vykurovací olej extraľahký, vykurovací olej extraľahký s nízkym obsahom síry podľa DIN 51603-1 a pre vykurovací olej extraľahký A Bio 10 podľa DIN SPEC 51603-6 s prímesou biokomponentov až do 10 %.

Spätné vedenie spalín

Aktuálne horáky Weishaupt spĺňajú vo verzii 4LN najprísnejšie predpisy v oblasti životného prostredia. Verzia horákov 4LN obsahuje systém spätného vedenia spalín, ktorého regulačné prvky sú integrované v horáku.

Spätné vedenie spalín pre plynné palivá: Plynné palivá takmer neobsahujú síru a preto spaliny pozostávajú hlavne z oxidu uhličitého (CO2), vodnej pary (H2O) a dusíka (N2). To má pozitívny vplyv na spätné vedenie spalín, pretože ani popol ani sadze nemôžu znečisťovať systém.

Optimalizované zmiešavacie zariadenia: Optimalizácia zmiešavacieho zariadenia v kombinácii s digitálnou programovou automatikou W-FM 200 zabezpečuje vysokú stabilitu plameňa a spoľahlivý priebeh prevádzky.

Dávkovacia jednotka: Osobitnú pozornosť si zasluhuje kompaktná dávkovacia jednotka, pozostávajúca zo snímača teploty a spalinovej klapky s krokovým motorom. Je pripevnená priamo na telese regulátora vzduchu a umožňuje kompletnú systémovú skúšku z výroby. To znižuje dobu montáže v mieste inštalácie a dobu uvedenia do prevádzky.

Regulácia: Programová automatika W-FM 200 v prevedení pre spätné vedenie spalín je rozšírená jedným softwarovým modulom, ktorý zabezpečuje spätne vedené množstvo spalín v závislosti od teploty vo všetkých prevádzkových fázach. Umožňuje správnu funkciu pri studenom štarte, maximálnu prevádzkyschopnosť a dodržanie emisných limitov NOx.

Potrebujete radu od odborníkov firmy Weishaupt?