slowakei sk Produkty Plynové, olejové a dvojpalivové horáky Stredné a veľké horáky Horáky typovej rady WK (do 32.000 kW)

Horáky typovej rady WK (do 32.000 kW)

Najvýkonnejšie horáky Weishaupt.

Popis

Aktuálne najväčší horák Weishaupt: WK 80 Plynový horák WKG40 Olejový horák WKL80 Dvojpalivový horák WKGL70

Horáky typovej rady WK sú vôbec najvýkonnejšie horáky Weishaupt. S výkonom až do 32.000 kW boli koncipované predovšetkým pre náročné podmienky v priemysle. Sú v prevedeniach ako plynové, olejové alebo dvojpalivové horáky.

Modulárny princíp: Ventilátor, rozvádzač, čerpadlová a predhrievacia stanica sú umiestnené oddelene od horáka. Táto koncepcia ponúka vysokú flexibilitu použitia, napr. pri obzvlášť náročných podmienkach ako znečistenie prachom alebo tepelné zaťaženie.

Digitálny management spaľovania: Digitálny management spaľovania, ktorý sa u tejto konštrukčnej rady využíva sériovo, riadi hospodárne zaobchádzanie s olejom alebo plynom a uľahčuje obsluhu a údržbu horáka. Okrem toho je možné zapojenie do rôznych kontrolných a riadiacich systémov až po integráciu do kompletnej automatizácie budov.

Izolované teleso horáka: Vnútorná izolácia redukuje hladinu hluku a znižuje povrchovú teplotu pri prevádzke s predohriatym spaľovacím vzduchom. Horáky môžu byť prevádzkované s teplotami spaľovacieho vzduchu do 250 ⁰C.

Vyhotovenia podľa potreby: Podľa účelu použitia môžu byť horáky WK dodané v rôznych vyhotoveniach. Pre prispôsobenie špeciálnym emisným požiadavkám sú k dispozícii rôzne zmiešavacie zariadenia. Pre veľmi krátke spaľovacie komory existujú tiež prevedenia "swirlflame" s turbulentným spaľovacím vzduchom.

Univerzálny výber paliva: Sú k dispozícii pre vykurovací olej extraľahký, ľahký, ťažký, zemný plyn E, zemný plyn LL ako aj kvapalný plyn B/P a ďalšie palivá.

To je spoľahlivosť: Hustá poradenská a servisná sieť je tu pre zákazníkov nepretržite 7 dní v týždni. Takto je zabezpečené, aby zariadenie s horákmi Weishaupt neustále spoľahlivo slúžilo.

Prospekty

Priemyselné horáky Weishaupt WK40 až WK80
Priemyselné horáky Weishaupt WK40 až WK80
PDF • 7.8 MB
Meranie Riadenie Regulácia
Meranie Riadenie Regulácia
PDF • 1.7 MB
Optimalizácia viackotlových zariadení
Optimalizácia viackotlových zariadení
PDF • 2.6 MB

multiflam®

Patentovaná technológia Weishaupt multiflam® umožňuje dosahovanie obzvlášť nízkych emisných hodnôt na veľkých tepelných zariadeniach.

Základom je špeciálne zmiešavacie zariadenie, ktoré stimuluje internú recirkuláciu spalín. Plameň sa tým ochladí a tvorba oxidov dusíka sa znižuje. Dosahované hodnoty NOx sú porovnateľné s emisiami kompaktných horákov.

Priaznivý pomer cena - výkon: Doplnkové príslušenstvo na strane kotla ako vonkajšie spätné vedenie spalín je potrebné len vtedy, ak sú v konkrétnom prípade špecificky požadované veľmi nízke hodnoty NOx.

Optimálne spaľovanie: Zmiešavacie zariadenie rozdeľuje palivo na rôzne trysky.    Spaľovanie sa uskutočňuje pomocou primárnej trysky a koncentricky usporiadaných sekundárnych trysiek. Primárny plameň vytvára v celom regulačnom rozsahu stabilný, bezpečný ucelený plameň.

Univerzálnosť: Výkonový rozsah rozličných typových rád horákov Weishaupt v prevedení multiflam® sa pohybuje od 100 kW do 23.000 kW.

Digitálna spaľovacia technika: Najmodernejšia technika ovláda prívod paliva a vzduchu a zabezpečuje optimálne hodnoty spaľovania.

Dlhá životnosť: Horáková technika Weishaupt je výsledkom dlhoročných vývojových prác a skúseností. Pri výrobe sa používajú len tie najlepšie materiály.

Moderné palivá: Olejové a dvojpalivové horáky Weishaupt sú vo všeobecnosti vhodné pre vykurovací olej extraľahký, vykurovací olej extraľahký s nízkym obsahom síry podľa DIN 51603-1 a pre vykurovací olej extraľahký A Bio 10 podľa DIN SPEC 51603-6 s prímesou biokomponentov až do 10 %.

Spätné vedenie spalín

Aktuálne horáky Weishaupt spĺňajú vo verzii 4LN najprísnejšie predpisy v oblasti životného prostredia. Verzia horákov 4LN obsahuje systém spätného vedenia spalín, ktorého regulačné prvky sú integrované v samostatnej ventilátorovej jednotke.

Spätné vedenie spalín pre plynné palivá: Plynné palivá takmer neobsahujú síru a preto spaliny pozostávajú hlavne z oxidu uhličitého (CO2), vodnej pary (H2O) a dusíka (N2). To má pozitívny vplyv na spätné vedenie spalín, pretože ani popol ani sadze nemôžu znečisťovať systém.

Optimalizované zmiešavacie zariadenia: Optimalizácia zmiešavacieho zariadenia v kombinácii s digitálnou programovou automatikou W-FM 200 zabezpečuje vysokú stabilitu plameňa a spoľahlivý priebeh prevádzky.

Dávkovacia jednotka: Osobitnú pozornosť si zasluhuje Mixingbox. Spája kompaktnú dávkovaciu jednotku pre spätne vedenie spalín s podtlakovou reguláciou nasávania vzduchu. Ako kompaktná ventilátorová jednotka môže skrátiť dobu montáže v mieste inštalácie a dobu uvedenia do prevádzky.
 
Regulácia:
Programová automatika W-FM 200 v prevedení pre spätné vedenie spalín je rozšírená jedným softwarovým modulom, ktorý zabezpečuje spätne vedené množstvo spalín v závislosti od teploty vo všetkých prevádzkových fázach. Umožňuje správnu funkciu pri studenom štarte, maximálnu prevádzkyschopnosť a dodržanie emisných limitov NOx.

Referencie

Weishaupt spolupracuje s teplárňami

Približne 8000 obyvateľov v Buchu, mestská časť Bietigheims, je zásobovaných teplárňou rovnakého názvu spravovanou mestským podnikom. K tomu ešte mnohí priemyselní spotrebitelia, o.i. z oblasti strojárenstva a automobilového priemyslu. Celkovo je potrebných cca. 42.000 MWh ročne. Dva dvojpalivové priemyselné horáky Weishaupt s reguláciou otáčok a O2-reguláciou slúžia pre zásobovanie počas špičky a produkujú približne 21.000 MWh tepelnej energie za rok predovšetkým zo zemného plynu. Riadiaci systém budovy pochádza od firmy Neuberger, dcérskej spoločnosti Weishaupt so sídlom v Rothenburg o. d. Tauber.

Stuttgart Buch aussen
Stuttgart Buch innen

Potrebujete radu od odborníkov firmy Weishaupt?