slowakei sk Produkty Plynové, olejové a dvojpalivové horáky Kompaktné horáky Horák Weishaupt purflam® (16,5-40 kW)

Horák Weishaupt purflam® (16,5-40 kW)

Horáky Weishaupt purflam sa vyznačujú obzvlášť nízkymi hodnotami NOₓ a CO. Pritom sú hospodárne a majú nízku hlučnosť.

Popis

Horák Weishaupt purflam Špeciálne zmiešavacie zariadenie pre čistý plameň

Horáky Weishaupt purflam sa vyznačujú obzvlášť nízkymi hodnotami NOₓ a CO. Pritom sú hospodárne a majú nízku hlučnosť.

Obzvlášť nízke emisie:  Pomocou jedinečnej technológie spaľuje horák purflam® olej tak čisto, že nevznikajú žiadne emisie tuhých látok a oxidy dusíka 70 - 90 mg/kWh sa nachádzajú výrazne pod zákonne stanovenou hranicou.

Veľká univerzálnosť: Horáky purflam® existujú v piatich výkonových stupňoch od 16,5 kW do 40 kW.

Špeciálne zmiešavacie zariadenie: Technológia purflam® firmy Weishaupt prináša rozprášenú olejovú hmlovinu pre spaľovanie do takmer plynného stavu. Takýmto spôsobom vytvorená homogénna zmes vzduch-olej horí modrým plameňom takmer bez emisií.

Dlhá životnosť: V technike purflam® Weishaupt je zakomponovaná dlhoročná skúsenosť a práce na vývoji. Pri výrobe sa používajú len najlepšie materiály.

 Moderné palivá: Olejové a dvojpalivové horáky Weishaupt sú vhodné pre vykurovací olej extraľahký a vykurovací olej extraľahký s nízkym obsahom síry DIN 51603-1, vykurovací olej extraľahký s prídavkom biokomponentov až do 10% podľa DIN 51603-6, vykurovací olej extraľahký A Bio 5 a 10.

Prospekty

Horák Weishaupt purflam® do 40 kW
Horák Weishaupt purflam® do 40 kW
PDF • 1.1 MB

Potrebujete radu od odborníkov firmy Weishaupt?