slowakei sk Produkty Plynové, olejové a dvojpalivové horáky Stredné a veľké horáky Horáky typovej rady WK (do 32.000 kW)

Horáky typovej rady WK (do 32.000 kW)

Najvýkonnejšie horáky Weishaupt.

Popis

Aktuálne najväčší horák Weishaupt: WK 80 Plynový horák WKG40 Olejový horák WKL80 Dvojpalivový horák WKGL70

Horáky typovej rady WK sú vôbec najvýkonnejšie horáky Weishaupt. S výkonom až do 32.000 kW boli koncipované predovšetkým pre náročné podmienky v priemysle. Sú v prevedeniach ako plynové, olejové alebo dvojpalivové horáky.

Modulárny princíp: Ventilátor, rozvádzač, čerpadlová a predhrievacia stanica sú umiestnené oddelene od horáka. Táto koncepcia ponúka vysokú flexibilitu použitia, napr. pri obzvlášť náročných podmienkach ako znečistenie prachom alebo tepelné zaťaženie.

Digitálny management spaľovania: Digitálny management spaľovania, ktorý sa u tejto konštrukčnej rady využíva sériovo, riadi hospodárne zaobchádzanie s olejom alebo plynom a uľahčuje obsluhu a údržbu horáka. Okrem toho je možné zapojenie do rôznych kontrolných a riadiacich systémov až po integráciu do kompletnej automatizácie budov.

Izolované teleso horáka: Vnútorná izolácia redukuje hladinu hluku a znižuje povrchovú teplotu pri prevádzke s predohriatym spaľovacím vzduchom. Horáky môžu byť prevádzkované s teplotami spaľovacieho vzduchu do 250 ⁰C.

Vyhotovenia podľa potreby: Podľa účelu použitia môžu byť horáky WK dodané v rôznych vyhotoveniach. Pre prispôsobenie špeciálnym emisným požiadavkám sú k dispozícii rôzne zmiešavacie zariadenia. Pre veľmi krátke spaľovacie komory existujú tiež prevedenia "swirlflame" s turbulentným spaľovacím vzduchom.

Univerzálny výber paliva: Sú k dispozícii pre vykurovací olej extraľahký, ľahký, ťažký, zemný plyn E, zemný plyn LL ako aj kvapalný plyn B/P a ďalšie palivá.

To je spoľahlivosť: Hustá poradenská a servisná sieť je tu pre zákazníkov nepretržite 7 dní v týždni. Takto je zabezpečené, aby zariadenie s horákmi Weishaupt neustále spoľahlivo slúžilo.

Prospekty

Priemyselné horáky Weishaupt WK40 až WK80
Priemyselné horáky Weishaupt WK40 až WK80
PDF • 12.4 MB
Meranie Riadenie Regulácia
Meranie Riadenie Regulácia
PDF • 1.7 MB
Optimalizácia viackotlových zariadení
Optimalizácia viackotlových zariadení
PDF • 2.6 MB

multiflam®

Patentovaná technológia Weishaupt multiflam® umožňuje dosahovanie obzvlášť nízkych emisných hodnôt na veľkých tepelných zariadeniach.

Základom je špeciálne zmiešavacie zariadenie, ktoré stimuluje internú recirkuláciu spalín. Plameň sa tým ochladí a tvorba oxidov dusíka sa znižuje. Dosahované hodnoty NOx sú porovnateľné s emisiami kompaktných horákov.

Priaznivý pomer cena - výkon: Doplnkové príslušenstvo na strane kotla ako vonkajšie spätné vedenie spalín je potrebné len vtedy, ak sú v konkrétnom prípade špecificky požadované veľmi nízke hodnoty NOx.

Optimálne spaľovanie: Zmiešavacie zariadenie rozdeľuje palivo na rôzne trysky.    Spaľovanie sa uskutočňuje pomocou primárnej trysky a koncentricky usporiadaných sekundárnych trysiek. Primárny plameň vytvára v celom regulačnom rozsahu stabilný, bezpečný ucelený plameň.

Univerzálnosť: Výkonový rozsah rozličných typových rád horákov Weishaupt v prevedení multiflam® sa pohybuje od 100 kW do 23.000 kW.

Digitálna spaľovacia technika: Najmodernejšia technika ovláda prívod paliva a vzduchu a zabezpečuje optimálne hodnoty spaľovania.

Dlhá životnosť: Horáková technika Weishaupt je výsledkom dlhoročných vývojových prác a skúseností. Pri výrobe sa používajú len tie najlepšie materiály.

Moderné palivá: Olejové a dvojpalivové horáky Weishaupt sú vo všeobecnosti vhodné pre vykurovací olej extraľahký, vykurovací olej extraľahký s nízkym obsahom síry podľa DIN 51603-1 a pre vykurovací olej extraľahký A Bio 10 podľa DIN SPEC 51603-6 s prímesou biokomponentov až do 10 %.

Spätné vedenie spalín

Aktuálne horáky Weishaupt spĺňajú vo verzii 4LN najprísnejšie predpisy v oblasti životného prostredia. Verzia horákov 4LN obsahuje systém spätného vedenia spalín, ktorého regulačné prvky sú integrované v samostatnej ventilátorovej jednotke.

Spätné vedenie spalín pre plynné palivá: Plynné palivá takmer neobsahujú síru a preto spaliny pozostávajú hlavne z oxidu uhličitého (CO2), vodnej pary (H2O) a dusíka (N2). To má pozitívny vplyv na spätné vedenie spalín, pretože ani popol ani sadze nemôžu znečisťovať systém.

Optimalizované zmiešavacie zariadenia: Optimalizácia zmiešavacieho zariadenia v kombinácii s digitálnou programovou automatikou W-FM 200 zabezpečuje vysokú stabilitu plameňa a spoľahlivý priebeh prevádzky.

Dávkovacia jednotka: Osobitnú pozornosť si zasluhuje Mixingbox. Spája kompaktnú dávkovaciu jednotku pre spätne vedenie spalín s podtlakovou reguláciou nasávania vzduchu. Ako kompaktná ventilátorová jednotka môže skrátiť dobu montáže v mieste inštalácie a dobu uvedenia do prevádzky.
 
Regulácia:
Programová automatika W-FM 200 v prevedení pre spätné vedenie spalín je rozšírená jedným softwarovým modulom, ktorý zabezpečuje spätne vedené množstvo spalín v závislosti od teploty vo všetkých prevádzkových fázach. Umožňuje správnu funkciu pri studenom štarte, maximálnu prevádzkyschopnosť a dodržanie emisných limitov NOx.

Výpočtový program hospodárnosti

"Výpočtový program hospodárnosti" Weishaupt vypočítava zjednodušene možný potenciál úspor pri využití aktuálnej horákovej techniky.

Výpočtový program hospodárnosti horáka vykonáva zjednodušený výpočet možného potenciálu úspor aplikáciou regulácie otáčok a O2-regulácie u horákov. Zadaním rôznych kľúčových údajov a výberom profilu zaťaženia odporučí program vhodný horák zo sortimentu Weishaupt (s digitálnym managementom spaľovania). Spolu s tým sa vypočíta, akú pridanú hodnotu môže priniesť aplikácia regulácie otáčok a/alebo O2-regulácie. Výstup potenciálu úspor sa uskutoční zadaním miestnych príp. prispôsobiteľných cien energií.

Štandardná verzia umožňuje výpočet prvej približnej hodnoty, pri ktorej sú už mnohé faktory zohľadnené a jednotlivé hodnoty sú prispôsobiteľné. Ešte presnejšie a konkrétnejšie aplikovateľná na individuálne podmienky je verzia "výpočtový program hospodárnosti horáka profi". Tento podrobnejší výpočet sa uskutočňuje v priamej spolupráci s poradcom Weishaupt na mieste alebo v pobočke Weishaupt. Môžete si dohodnúť termín s našim odborným poradcom.

pfeil rechtsŠtart výpočtového programu hospodárnosti horáka.

Referencie

Weishaupt spolupracuje s teplárňami

Približne 8000 obyvateľov v Buchu, mestská časť Bietigheims, je zásobovaných teplárňou rovnakého názvu spravovanou mestským podnikom. K tomu ešte mnohí priemyselní spotrebitelia, o.i. z oblasti strojárenstva a automobilového priemyslu. Celkovo je potrebných cca. 42.000 MWh ročne. Dva dvojpalivové priemyselné horáky Weishaupt s reguláciou otáčok a O2-reguláciou slúžia pre zásobovanie počas špičky a produkujú približne 21.000 MWh tepelnej energie za rok predovšetkým zo zemného plynu. Riadiaci systém budovy pochádza od firmy Neuberger, dcérskej spoločnosti Weishaupt so sídlom v Rothenburg o. d. Tauber.

Stuttgart Buch aussen
Stuttgart Buch innen

Potrebujete radu od odborníkov firmy Weishaupt?