slowakei sk Meta navigácia Podmienky používania

Podmienky používania

1. Rozsah použitia

Používanie týchto webových stránok, ponúkaných firmou Max Weishaupt GmbH, D-88475 (ďalej len: webové stránky Weishaupt) sa riadi výlučne podľa týchto podmienok. Tieto podmienky používania môžu byť zmenené, doplnené alebo nahradené ďalšími podmienkami, určenými pre získanie produktov a/alebo služieb Max Weishaupt GmbH. Použitím webových stránok Weishaupt sú tieto podmienky používania užívateľom akceptované v aktuálne platnom znení. V prípade, že užívateľ webových stránok Weishaupt nie je spotrebiteľom v zmysle § 13 občianskeho zákonníka, § 312e ods. 1 veta 1 č. 1-3 občianskeho zákonníka neplatí.

2. Služby

Max Weishaupt GmbH má na svojich webových stránkach k dispozícii určité informácie a software na vyžiadanie alebo na stiahnutie. Max Weishaupt GmbH môže prevádzku svojich webových stránok kedykoľvek úplne alebo čiastočne zastaviť. Nezaručujeme nepretržitú dostupnosť našich webových stránok. Informácie na týchto webových stránkach obsahujú špecifikácie a/alebo všeobecné popisy technických možností produktov Max Weishaupt GmbH. Tieto údaje sú nezáväzné. Vyhradzujeme si právo tieto údaje kedykoľvek zmeniť.

3. Autorské práva

© Copyright Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi. Všetky práva sú vyhradené. Texty, vyobrazenia, grafika, zvuky, animácie a videá ako aj ich usporiadanie na webových stránkach Weishaupt spadajú pod ochranu autorského práva a ďalších zákonov o duševnom vlastníctve.        

Obsah webových stránok Weishaupt nesmie byť bez výslovného súhlasu Max Weishaupt GmbH pre komerčné účely kopírovaný, rozširovaný, menený alebo sprístupnený tretím osobám.

4. Ručenie

Webové stránky Weishaupt sú vytvorené s maximálnou starostlivosťou. Avšak negarantujeme správnosť, bezchybnosť, suverenitu vlastníckych a autorských práv tretích strán ako aj úplnosť a využiteľnosť obsahu našich webových stránok.

Vylučujeme našu záruku za ľahké porušenia povinností z nedbanlivosti, pokiaľ sa tieto netýkajú podstatných zmluvných záväzkov, života alebo zdravia alebo nárokov podľa zákona o ručení za produkty. To isté platí pre porušenie povinností našich zástupcov.

Použitie webových stránok stránok Weishaupt sa uskutočňuje na vlastné riziko užívateľa. Neustále sa snažíme, aby naše webové stránky neboli zavírené, nemôžeme to však garantovať. Pred stiahnutím údajov z webových stránok Weishaupt sa užívateľ preto postará o svoje vlastné náležité bezpečnostné opatrenia ako napr. použitie antivírového skenera.

5. Prepojenia

Webové stránky Weishaupt obsahujú prepojenia (odkazy) na externé internetové stránky iných poskytovateľov, na ktorých úpravu a obsah nemôže mať vplyv. Pri prvom pripojení týchto odkazov boli externé obsahy kontrolované na prípadné porušenie práva. V tej dobe nebolo zistené žiadne porušenie práva. Permanentná kontrola odkazovaných stránok bez konkrétnych dôkazov o porušení práva však nie je primeraná. Za obsahy odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Po oznámení porušenia práva budú tieto odkazy okamžite odstránené.

6. Záverečné ustanovenia

Doplnkové dohody musia byť v písomnej forme.

Tieto podmienky používania webových stránok Weishaupt ako aj všetky právne vzťahy, ktoré z toho vyplývajú, sa riadia nemeckým právom. Príslušnosť súdu je D-88400 Biberach, pokiaľ je používateľ obchodník v zmysle nemeckého obchodného zákonníka, právnická osoba verejného práva alebo verejnoprávnej zvláštnej moci.

 

 

 

Potrebujete radu od odborníkov firmy Weishaupt?