slowakei sk Meta navigácia Prehlásenie o ochrane údajov

Prehlásenie o ochrane údajov

Prehlásenie o ochrane údajov

Sme radi, že ste navštívili naše internetové stránky a ďakujeme za Váš záujem o našu spoločnosť a naše produkty. Ochrana vášho súkromia pri používaní našich webových stránok je pre nás dôležitá.

Preto vezmite prosím na vedomie nasledovné informácie:

1. Rozsah použitia

Toto prehlásenie o ochrane údajov platí ako doplnok ku všetkým obchodným podmienkam a podmienkam používania Max Weishaupt GmbH. Pritom sa toto prehlásenie o ochrane údajov vzťahuje len na naše webové stránky. Ak budete presmerovaní prostredníctvom odkazov na našich stránkach na iné stránky, informujte sa tam prosím o aktuálnom zaobchádzaní s údajmi.

2. Bezpečnosť prenosu

Upozorňujeme na to, že prenos údajov cez internet (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné nedostatky. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích osôb nie je možná.

3. Nevyžiadaná reklama a spam

Použitie kontaktných údajov zverejnených v rámci tirážneho záväzku tretími osobami pre zasielanie reklamných a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne vyžiadané, sa vylučuje. Prevádzkovatelia týchto stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, ako sú spamové e-maily.

4. Zhromažďovanie, spracovanie a využívanie osobných údajov.

Využívanie našich internetových stránok je možné spravidla bez udania osobných údajov. Pokiaľ sa na našich stránkach zhromažďujú osobné údaje (napríklad meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, bankové spojenie), uskutočňuje sa to, pokiaľ je to možné, na základe dobrovoľnosti, napr. pri zaslaní objednávky, registrácii alebo žiadosti o informácie. Tieto údaje sa zásadne neposkytujú tretím osobám a ani iným spôsobom nepostupujú, je to možné len v prípadoch, ak je postúpenie alebo odovzdanie potrebné pre účely realizácie zmluvy - najmä pokiaľ ide o postúpenie objednávacích údajov dodávateľovi. Môžeme spracovávať a uchovávať údaje týkajúce sa platných zmluvných vzťahov, pokiaľ je to potrebné pre vypracovanie a realizáciu zmluvy, na dobu, ktorú sme povinní uchovávať tieto údaje podľa zákonných predpisov.

5. Práva zákazníka

Máte právo na bezplatnú informáciu o Vašich uložených údajoch, právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov ako aj na odvolanie Vášho súhlasu. Príslušné prehlásenie ako aj otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo používania osobných údajov môžete zaslať prostredníctvom e-mailu na info@weishaupt.de alebo faxom alebo poštou na nižšie uvedené kontaktné údaje.

6. Súbory cookie

Aby bolo používanie nášho internetu pohodlné, používajú sa súbory cookie. Cookie je malý textový súbor, v ktorom, môžu byť uložené napríklad začiatok a koniec spojenia, IP adresa, dátum / čas, kľúčové slová užívateľského asistenta z prehliadača, stránky navštívené počas spojenia a vyhľadávané výrazy. Tieto súbory cookie sú vždy odstránené po zatvorení prehliadača. Aby sme Vám umožnili lepší prístup na naše stránky, používame aj dlhodobé súbory cookie, ktoré zostávajú na Vašom počítači a rozpoznajú Vašu ďalšiu návštevu na našich internetových stránkach.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť tým, že v nastaveniach prehliadača zvolíte "blokovať súbory cookie". To môže mať ale za následok obmedzenie funkcií našich ponúk.

7. Služba webových analýz Piwik

Naša internetová aplikácia používa Piwik, ide o takzvanú službu webových analýz pre štatistické vyhodnotenie prístupov návštevníkov. Piwik používa súbory cookie, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a ktoré nám umožňujú analýzu používania webovej stránky. Pre tento účel sa informácie vygenerované súborom cookie, ktoré sú určené pre využitie (vrátane Vašej skrátenej adresy IP), prenášajú na náš server a ukladajú pre účely užívateľských analýz, čo slúži pre našu optimalizáciu webových stránok. Vaša adresa IP bude v tomto procese okamžite anonymizovaná, takže ako užívateľ zostanete pre nás anonymný. Informácie vygenerované súbormi cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky nebudú poskytnuté tretím osobám. Používaniu súborov cookie môžete zabrániť v príslušnom nastavení softwaru Vášho prehliadača, je však možné, že v tomto prípade nebudete môcť využívať úplne všetky funkcie tejto webovej stránky.

Ak nesúhlasíte s ukladaním a vyhodnocovaním týchto údajov z Vašej prezencie, môžete voči ukladaniu a využívaniu kedykoľvek vzniesť námietku kliknutím myšou. V tomto prípade sa vo Vašom prehliadači umiestnia tzv. súbory opt-out-cookie, čo má za následok, že Piwik nezhromažďuje žiadne údaje. Upozornenie: Ak odstránite súbory cookie, má to za následok, že sa vymažú aj súbory opt-out-cookie a príp. ich budete musieť znova aktivovať. 

 

 

Uplatnenie námietky k Piwik:

 

Max Weishaupt GmbH

Max-Weishaupt-Straße 14
88477 Schwendi
Deutschland

Telefon: +49 7353 83-0
Telefax: +49 7353 83-358
E-Mail: info@weishaupt.de
Internet: www.weishaupt.de

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Siegfried Weishaupt, Dipl.-Wi.-Ing. Thomas Weishaupt, Dr. Karl-Heinz Romer

Potrebujete radu od odborníkov firmy Weishaupt?